‹ Terug naar alle regionale pacten

Bijeenkomst over Mbo niveau 1 en 2

De laatste tijd kun je de krant niet open slaan of het (aankomend) personeelstekort in met name de ouderenzorg wordt genoemd. Verschillende organisaties denken voorzichtig weer aan het opnieuw inzetten van mbo-2 medewerkers in de zorg. Alleen is het terecht om mbo-2 medewerkers enkel en alleen als oplossing voor het personeelsprobleem te zien?


We nodigen Koplopers en contactpersonen van regionale zorgpacten graag op 8 november voor een bijeenkomst over Mbo niveau 1 en 2. We bespreken graag de waarde van deze groep professionals, we delen kennis en geleerde lessen en we creëren gezamenlijk een urgentie om mbo-2 medewerkers duurzaam een plaats in de (ouderen)zorg te laten (her)veroveren. 

Locatie
Regulierenring 4, Bunnik

Tijd
Van 13:00 tot 16:00 uur (vanaf 12:30 uur staat een lunch klaar). 

Agenda
•    Welkom en kennismaking
•    Delen van goede voorbeelden
•    Delen van geleerde lessen
•    Creëren van urgentie
      o    Wat is daarvoor nodig?
      o    Wie moeten we daarbij betrekken?
      o    Hoe kunnen we de kansen grijpen die er nu liggen?

Aanmelden
We hebben plek voor maximaal 20 personen. Meld je aan vóór 1 november door een mail te sturen naar Johannes: j.vandeneerenbeemt@zorgpact.nl. Laat je ook weten of je meeluncht?