‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Bijeenkomst 'Van resultaten naar impact meten van samenwerken!'

Bijeenkomst 'Van resultaten naar impact meten van samenwerken!'

Op dinsdag 17 april organiseert een coalitie van Koplopers de bijeenkomst 'Van resultaten naar impact meten van samenwerken!' Andere Koplopers zijn van harte uitgenodigd.

Bijeenkomst 'Van resultaten naar impact meten van samenwerken!'

Het afgelopen najaar hebben we in het Zorgpact een inventarisatie gedaan naar meetinstrumenten om het effect van samenwerking op de kwaliteit van zorg te meten. Nu komt de volgende stap, het gebruiken van de meetinstrumenten en het verder ontwikkelen van een gezamenlijke toolbox.

Deze meetinstrumenten hebben we verzameld met als hoofddoel: succesfactoren onderkennen waarmee samenwerkingsinitiatieven van zorg en welzijn, onderwijs en overheid leiden tot betere kwaliteit van zorg en dienstverlening voor individuele cliënten.

Vanuit de Kopgroep willen we andere samenwerkingsinitiatieven stimuleren om hun impact zichtbaar te maken door te meten. Insteek is ‘open access’: delen van kennis en tools rondom meten van impact. 

Ook meedoen? Je bent van harte welkom! Bijvoorbeeld als je:

  • Impact van je samenwerking wilt meten en daarvoor een van de meetinstrumenten die we hebben geïnventariseerd wilt gebruiken
  • Impact van je samenwerking wilt meten, een van de meetinstrumenten wilt gebruiken en hulp nodig hebt bij het implementeren hiervan
  • Een meetinstrument hebt dat je wilt delen met andere initiatieven uit het Zorgpact 


Op dinsdag 17 april komen we bij elkaar bij O-plek,

Weerdsingel WZ 8 in Utrecht. Tussen 9.30 - 10.00u is de inloop en van 10.00 - 12.00u gaan we aan de slag.


Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit formulier.


Hopelijk tot dan!


Hartelijke groet,


Wendy Kemper-Koebrugge, Koploper Zorgalliantie.nu 

Jelly Zuidersma, Koploper NetwerkZON 

Miranda Snoeren, Koploper Zorginnovatie centra en netwerken 

Monique Mensen, Koploper Professioneel samenwerken in de wijk

Özlem Yalvaç, Zorgpact