‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • ‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #2: Werkende modellen voor toekomstgericht leren

‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #2: Werkende modellen voor toekomstgericht leren

Op woensdag 29 augustus van 12.30 - 17.00 uur organiseert het Zorgpact i.s.m. Omring in Hoorn de tweede van vier werksessies rondom de vraag ‘Hoe lerend werkt de zorg?’. Deze tweede werksessie richt zich op modellen en hoe je die samen met de werkvloer ontwikkelt. HR-managers, opleiders en andere betrokkenen bij een leven lang ontwikkelen (van binnen en buiten de zorg) zijn van harte welkom.

‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #2: Werkende modellen voor toekomstgericht leren

NB: deze werksessie was oorspronkelijk gepland op 13 juni maar is door omstandigheden verplaatst naar 29 augustus

Inhoudelijke focus

Werk en banen in zorg en welzijn veranderen door toedoen van onder meer technologische en demografische ontwikkelingen. Ook het personeelstekort leidt tot verandering: behalve meer personeel is ook een andere manier van werken en inzet van huidige professionals nodig. Hierdoor worden er steeds andere, hogere en complexere eisen aan medewerkers gesteld. Dat betekent dat werkenden wendbaar moeten zijn om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen.

Dit vraagt zowel van de medewerkers als van de organisatie zelf een actieve opstelling. Er moet beweging op gang komen in de organisatie, die ertoe leidt dat zowel de organisatie als de medewerkers toegerust zijn. In deze werksessie zullen we zelf op basis van bestaande modellen aan de slag gaan met een actieplan hoe je samen met de medewerkers voor een model kiest of zelfs een model ontwikkelt. Welke vragen moet je stellen moet je stellen en aan wie om tot een succesvol resultaat te komen? 

Opbrengst voor deelnemers
Deelnemers weten aan het eind van deze werksessie hoe je de werkvloer kan betrekken bij het ontwikkelen, kiezen en implementeren van een HR model. We gaan in kleine groepjes aan de slag om een actieplan te maken hoe je dit samen met de werkvloer kunt aanpakken. De deelnemers krijgen vooraf ook een rondleiding bij Omring, om inzicht te krijgen in moderne verpleeghuiszorg en hoe er in de praktijk geleerd wordt. 

Locatie en tijden
De werksessie duurt van 12.30 - 17.00 uur en vindt plaats bij Omring,  Lindendael’, Koepoortsweg 35 in Hoorn.

Aanmelden
Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulier. We hopen u van harte te mogen begroeten op 29 augustus in Hoorn!