‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • ‘Leren en werken’: werkbare zij-instroommodellen

‘Leren en werken’: werkbare zij-instroommodellen

Twee Koplopers zijn bezig met een maatwerktraject voor zij-instromers om een antwoord te vinden voor de tekorten in de Zorg. Wil jij meer inzicht in werkbare modellen voor zij- instroom? Kom dan op 5 juli naar deze bijeenkomst in Amersfoort.

‘Leren en werken’: werkbare zij-instroommodellen

De Kopgroep is een community van Koplopers die graag met en van elkaar wil leren. Sommige Koplopers hebben een groepje gevormd rondom een bepaalde thema. Dit noemen we een 'coalitie'. 

Recentelijk hebben twee Koplopers, Carrière Switchers en Op stap, een coalitie gevormd rondom het thema ‘leren en werken’. Samen gaan zij op zoek naar werkbare modellen om zij-instroomtrajecten te organiseren. Zij nodigen jou uit om op 5 juli aan te sluiten bij een bijeenkomst over dit onderwerp!

Wat gaan we doen? 

Deelnemers brengen, samen met een procesbegeleider, in kaart welke werkbare zij- instroommodellen er zijn, welke inzichten koplopers hebben opgedaan met zij-instroommodellen en hoe van één initiatief tot spreiding van het initiatief te komen.

Voor wie? 

Iedereen die op zoek is naar hoe tot goede werkbare zij-instroommodellen te komen, initiatieven die al aan de slag zijn hun kennis en ervaringen willen delen (Koplopers, project- en programmaleiders, werkgeversorganisaties, beleid, HR, management, zorgprofessionals,onderwijsprofessionals).

Waar? 

Eenhoorn Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
(Let op: betaald parkeren!)
Klik hier voor een routebeschrijving.

Programma

13.00 uur:

Inloop

13:30 uur:

Welkom

13:35 uur:

Interview met Koplopers over hun zij-instroommodellen

14:05 uur:

Inventarisatie van zij-instroommodellen

14:10 uur:

Aan de slag

15:00 uur:

Pitches opbrengsten

15:45 uur:

Afsluiting en borrel


Aanmelden 

Klik hier

Contact

Wil jij ook deelnemen, meedenken of meedoen met deze coalitie? Neem dan contact op met Özlem: o.yalvac@zorgpact.nl 

.............................................................................

Waarom een coalitie voor leren en werken in de zorg?

Koploper Carrière Switchers biedt bij Pluryn een maatwerk traject aan, gericht op zij-instromers die al ruime ervaring hebben in andere sectoren. De doelstelling van deze Koploper is om een opleidingstraject op maat te ontwikkelen voor zij-instromers, om zo een substantiële bijdrage te leveren aan het verkleinen van de arbeidsmarktdiscrepantie in de zorg.

Koploper Op Stap is ook bezig met een maatwerktraject voor zij-instromers om een antwoord te vinden voor tekorten in de Zorg. In dit Koploperproject helpt Patyna mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden, te begeleiden naar een vaste baan in de zorg. Patyna werkt samen met ROC Friese Poort en Pastiel.

Beide koplopers hebben groot bereik, zowel in de regio als landelijk. Een aantal Noordelijke gemeenten willen het model van Op Stap overnemen. Carrière Switchers is veelvuldig in gesprek met geïnteresseerden die kennis willen delen. Deze ontwikkelingen hebben de Koplopers samengebracht tot een coalitie. Samen proberen ze antwoord te vinden op de vragen:  

- Hoe te komen tot een overzicht van goede zij-instroommodellen die landelijk op verschillende plekken toepasbaar zijn? 

- En welke inzichten, ‘geleerde lessen’ kunnen worden gedeeld door projecten die hiermee aan de slag zijn?