‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #4: de rol van de student

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #4: de rol van de student

Op 13 november van 12.00 - 17.00 uur organiseert het Zorgpact samen met Koploper Silicon Venturing Rotterdam de laatste van vier werkbijeenkomsten over het thema Leren in de Praktijk. Deze sessie richt zich op de rol van de student bij leren in de praktijk. Betrokkenen van zorgwerkgevers en onderwijsinstellingen die actief zijn binnen de zorg- en/of welzijnssector en zich bezig (willen) houden met leren in de praktijk zijn van harte uitgenodigd! Studenten zijn uiteraard extra welkom.

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #4: de rol van de student

Inhoudelijke focus

Deze middag staat in het teken van de rol van de student. Voor welke types studenten is leren in de praktijk geschikt? Wat hebben deze studenten nodig en/of kun je van ze vragen? Wat weten we vanuit ontwikkelingsperspectief over studenten en hoe kan dat helpen om praktijkleerroutes en werkplekleren goed in te richten? Hoe bevorder je gezamenlijk leren van professionals, studenten en docenten en wat heb je daarvoor nodig? Al deze aspecten zullen aan bod komen in deze werkbijeenkomst, als Koplopers, de wetenschap en studenten hun kennis en ervaringen delen.

Programma

12.00 uur Ontvangst met een lunch

12.45 uur Welkom
door Zorgpact en Koploper Silicon Venturing Rotterdam (SVR)

12.55 uur ‘Dat is raar’ – leren door verwondering in de praktijk
Docenten Gerard van der Star en Johan Reijenga van SVR en Marcel Wilschut, innovatiemanager bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ), delen hun ervaringen met leren in de praktijk van het ziekenhuis.

13.20 uur De student aan zet: stuurkracht en leerpotentieel!
Prof.dr. Loek Nieuwenhuis (lector Beroepspedagogiek aan de HAN en hoogleraar aan het Welten-instituut voor leren, doceren en technologie van de OU) gaat in op de vraag 'hoe je de student kunt voorbereiden op het leren in de praktijk, zodanig dat de student optimaal gebruik maakt van de leermogelijkheden die de praktijk biedt?' In de literatuur wordt dit benoemd als agency en affordances. Dit speelt tijdens de opleiding (in de vorm van werkend leren) maar zeker ook in de inwerkperiode daarna (lerend werken).

13.40 uur Hersenontwikkeling in de adolescentie: implicaties voor leren
Dr. Sabine Peters (Universitair Docent Educational Neuroscience van de Universiteit Leiden) geeft inzicht in uitdagingen en kansen voor theoretisch leren en leren in de praktijk vanuit neurowetenschappelijk perspectief. Hoewel jongeren van 18 vaak al als volwassenen worden gezien, weten we inmiddels dat hun hersenen nog een stuk langer doorontwikkelen: pas rond het 23e levensjaar zijn de hersenen echt uitontwikkeld. Tot die tijd is er vaak een disbalans tussen emotionele en rationele hersengebieden. 

14.00 uur Pauze 

14.15– 15.45 uur Carrousel van inspiratiesessies (na 45 min wisselen)

Sessie 1: Gezamenlijk leren en ontwikkelen binnen zorginnovatiecentra en -netwerken

Een interactieve sessie door Cis Lijten (Lecturer Practitioner Libra R&A en docent Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid) en Jotine Leijtens (Lecturer Practitioner De Zorgboog en docent Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid Studenten) over het concept Zorginnovatiecentra en -netwerken (ZIC/ZIN) en enkele multidisciplinaire ZIC/ZIN’s binnen de revalidatiezorg en de wijkverpleging. Praktische voorbeelden van en ervaringen met het gezamenlijk leren tussen professionals, studenten en docenten.

Sessie 2: Praktijkleerroute Rijn IJssel als een olievlek in het Gelderse Z&W werkveld?
Manci Zérczi, Petra de Smit en Mark Lentink van ROC Rijn IJssel vertellen over de Praktijkleerroute en delen zowel successen als dilemma's. In februari 2017 is Rijn IJssel samen met ouderenzorg Pleyade gestart met een  groep van 13 studenten en tevens een groep van 13 bij de gehandicaptenzorg van Siza. In september 2017 is de Praktijkleerroute aangevuld met 27 studenten bij de zorginstellingen Siza, Pleyade en Attent. In november 2017 volgen inmiddels 61 studenten onderwijs in de Praktijkleerroute Zorg & Welzijn. Daarnaast is in februari 2018 een groep van 28 studenten Sociaal Werk gestart in de praktijkleerroute als samenwerking met Kulturhus Westervoort en de gemeente Westervoort.

15.45-16.15u Plenaire bespreking belangrijkste bevindingen uit de inspiratiesessies 

16.15-17.00u Afsluiting met een drankje

17.00u Einde

Over de serie werkbijeenkomsten Leren in de Praktijk

Het doel van de werkbijeenkomsten is docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken om leren in de praktijk makkelijker en bij meer locaties en opleidingen te organiseren. Meer informatie over de serie vindt u hier.

Opbrengst voor deelnemers

Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden van en nieuwe inzichten over de rol van de student bij leren in de praktijk. Ook bouwen deelnemers een netwerk op van gelijkgestemden om kennis en ervaringen mee uit te wisselen. De opbrengsten van deze werkbijeenkomst vertalen we samen met de uitkomsten van de andere bijeenkomsten in praktische aanbevelingen, die samen met de opbrengsten van de andere werkbijeenkomsten een handreiking vormen.

Locatie

De werkbijeenkomst vindt plaats in de Aula van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (hoofdlocatie), Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT in Dordrecht. NB: bij het ziekenhuis is het betaald parkeren.

Aanmelden

Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulier