KeTJA

KeTJA is een project dat met praktijkgericht onderzoek 27 Ouder- en kindteams in Amsterdam van kennis en instrumenten voorziet, zodat wij ouders en jeugdigen in de wijk beter kunnen ondersteunen.


Via drie deelprojecten wordt toepasbare kennis verzameld, instrumenten ontwikkeld en gedeeld: 1) Via een digitaal kennisportaal waar ouders, jeugdigen en professionals kennisvragen kunnen stellen. Aan de hand van beschikbare kennis en/of kleinschalig onderzoek worden deze vragen beantwoord; 2) Via de ontwikkeling van een gemeenschappelijke basismethodiek waarmee alle Ouder- en Kindteams werken; 3) Door de inrichting van een lerend systeem waarmee de teams zich nieuwe kennis en praktische handvatten eigen blijven maken.

Resultaten

Het digitale portaal (deelproject 1) bundelt practice en evidence based kennis en praktische tools die jeugdzorgprofessionals in hun werk kunnen toepassen. Deze kennis is ook van belang voor toekomstige professionals: de studenten die via de opleiding toegeleid worden naar de nieuwe wijze van werken van de wijkteams in de jeugdzorg. Zie kennisportaal.

Actieonderzoek met en in Ouder- en Kindteams is uitgevoerd naar de wijze waarop multidisciplinaire casuïstiek-overleggen worden gehouden. Experimenten zijn gehouden om de kwaliteit van de consultatie en besluitvorming te verbeteren.

Onderwijsaanbod

Beide betrokken hogescholen bieden afstudeerrichtingen (Nieuwe) Jeugdzorgwerker en diverse vakken waarin methodisch wijkgericht werken met jeugd centraal staat.

Beide hogescholen ontwikkelen een bijscholingsaanbod voor alle wijkteams die in Amsterdam en 13 omringende gemeenten met jeugd en ouders werken. Dit wordt in 2017-2018 uitgevoerd.