‹ Terug naar alle koplopers

Leer- en InnovatieNetwerk

Het Leer- en InnovatieNetwerk is een leeromgeving waarin wijkverpleegkundigen, docenten, het lectoraat multimorbiditeit en studenten HBO-V samen leren en werken in de wijkverpleging.


Het Leer- en InnovatieNetwerk is een samenwerking tussen de wijk, de opleiding Verpleegkunde (HBO-V) en het lectoraat multimorbiditeit van Hogeschool Inholland. Het netwerk is opgezet met het doel de studenten meer te interesseren voor het werken in de wijk omdat de vraag naar wijkverpleegkundigen sterk toeneemt maar het aantal studenten dat kiest voor het werken in de wijk achterblijft. Het leer- en innovatienetwerk is een leeromgeving die de samenwerking tussen lectoraat en opleiding hbo-verpleegkunde versterkt en tegelijkertijd het onderwijs meer laat aansluiten op de behoefte vanuit de praktijk. Voor de lectionar practitionar (hbo docent) is het werken binnen het leer- en innovatie netwerk een manier om weer in aanraking te komen met de actuele ontwikkelingen in het beroep.

Deze lectionar practitionars van de HBO-V zijn een dag in de week in de wijk aanwezig. Ze lopen mee met wijkverpleegkundigen en andere collega’s in de wijk (verpleegkundigen niveau 4 en verzorgenden IG) om zich de actuele zorgvragen, cliëntenpopulatie en werkwijze eigen te maken. Door het stellen van vragen worden de wijkverpleegkundigen uitgedaagd kritisch na te denken over hun handelen. Recent onderzoek en ontwikkelingen in de wijk worden hierbij betrokken.

De docenten nemen hun werkervaring en de recente ontwikkelingen binnen de wijk zorg mee naar het onderwijs, verwerken dit in de casuïstiek en delen dit met collega-docenten.

In de wijk lopen diverse studenten van de HBO-V stage. Ze worden zowel door de wijkverpleegkundigen als de docenten begeleid. Deze leeromgeving verschilt van reguliere stages omdat de docenten 1 dag per week meelopen met de studenten en op die manier verschuift (een deel van) het onderwijs naar locatie/de wijk. Daarnaast kunnen actuele vraagstellingen omgezet worden naar praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het lectoraat, uitgevoerd door de studenten.

Resultaten

Deskundigheidsbevordering voor docenten, beginnende en ervaren wijkverpleegkundigen. Zittend personeel komt los van ingesleten routines. Kennis van docenten en studenten sluit beter aan bij praktijk. Er ontstaat ruimte voor reflectie, creativiteit en (verpleegkundig) leiderschap. In het Leer- en Innovatie Netwerk ontstaan innovatieve ideeën die door studenten wijkverpleegkundigen en docenten worden uitgewerkt. HBO-V studenten worden geënthousiasmeerd voor het werken in  de wijk en toegerust met wijkverpleegkundige competenties.

Binnen de HBO-V wordt nieuw onderwijs geschreven in nauwe afstemming met de praktijk. De praktijk wordt betrokken bij gastlessen. Tegelijkertijd wordt het onderwijs voor een deel verplaatst naar de praktijk waardoor de aangeleerde kennis en vaardigheden sneller beklijft  en eigen gemaakt kan worden door de studenten.

Tot slot zien we dat er meer mogelijkheden zijn voor eerstejaars studenten om een stage te lopen binnen een leer- en innovatienetwerk omdat deze studenten begeleid kunnen worden door oudere jaars studenten, lectionar practitionars en de wijkverpleegkundigen. Zodoende is de druk op de praktijk minder groot.


Onderwijspartners
Overige partners
  • Zonmw
  • Lectoraat multimorbiditeit in dienst van Inholland en Zonnehuisgroep