‹ Terug naar alle regionale pacten

5 tips voor een succesvolle regionale intervisie

De regionale intervisie is een krachtig middel om de verbinding in de regio tot stand te brengen of te versterken. In dit artikel delen we tips voor een succesvolle regionale intervisie.

5 tips voor een succesvolle regionale intervisie

Een intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde vraagstukken. In een regionale intervisie helpen koplopers uit een regio elkaar bij het vinden van oplossingen voor verduurzamings- en opschalingsvraagstukken. Doordat je elkaar helpt, leer je elkaar goed kennen en weet je waarvoor je bij elkaar terecht kan.

Hieronder 5 tips voor een goede regionale intervisie.

1. Locatie: Spreek af in de regio
Organiseer de intervisie niet centraal in het land, maar in de regio. Op deze manier is de reistijd minimaal, en hoeft de regionale intervisie maar een halve dag te kosten. Een halve dag in plaats van een hele dag is een wereld van verschil wanneer je een beperkt aantal uren hebt voor jouw project.

2. Koppel de intervisie aan een werkbezoek
Eén van de doelstellingen van een intervisie, is elkaar beter leren kennen. Daarom kun je de regionale intervisie koppelen aan een kort werkbezoek aan een collega-koploper. Eén van de koplopers kan bijvoorbeeld gastheer- of vrouw zijn. De gastheer- of vrouw kan dan een toelichting geven over de locatie en het samenwerkingsverband. Houd de tijdsinvestering hiervoor wel bescheiden, anders kost de intervisie alsnog een hele dag.

3. Handel met respect en vertrouwen naar elkaar
Het bespreken van moeilijkheden en problemen vergt openheid en vertrouwen in de aanwezigen. Ga respectvol om met elkaars vraagstukken. Alleen in een veilige omgeving, kan iedere koploper elk vraagstuk bespreken en zal de intervisie ten volle benut kunnen worden. Spreek bij de start van de intervisie met elkaar af dat elk ingebrachte vraag en onderwerp met gepaste consideratie zal worden behandeld.

4. Kies voor een eenvoudige opzet
Houd de opzet eenvoudig. Om in een halve dag meerdere casussen te kunnen bespreken, kun je deze simpele opzet gebruiken:

 • Aantal deelnemers: 4-6 koplopers
 • Introductie van de gastheer of vrouw: maximaal 30 minuten
 • Iedere koploper brengt één vraagstuk in.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers, kun je een half uur tot 45 minuten per casus de tijd nemen.
  - 5 - 10 minuten voor het toelichten van de vraag
  - 5 - 10 minuten voor vraag verheldering door de andere deelnemers.
  - De resterende tijd kan gezamenlijk nagedacht worden over oplossingsrichtingen. 
 • -Zorg hierbij voor een goede tijd bewaring

5. Organiseer inhoudelijke inbreng
Veel oplossingen kunnen inhoudelijk ondersteund worden met een model, methodiek of business strategie. Vraag daarom een onafhankelijk expert om mee te denken over verschillende methodieken die het vraagstuk in een ander perspectief plaatsen. Door een model of methodiek te koppelen aan een oplossing, kan je de oplossing beter vorm geven. Wanneer het opzetten van een duurzaam businessmodel de oplossing is, kan de expert manieren aandragen om een businessmodel op te stellen.

Ben je koploper en wil je een regionale intervisie organiseren in de regio? Benader het Zorgpact om je te ondersteunen bij het opzetten en faciliteren van een regionale intervisie!