‹ Terug naar alle regionale pacten

Een project stopt niet bij de oplevering

Serioussoap.nl is een innovatieve lesmethode die studenten en zorgprofessionals uitdaagt om via interactieve games hun kennis over de ouderenzorg te vergroten. Deze koploper wil de komende jaren het project breed verspreiden. Het Zorgpact helpt koplopers bij het verduurzamen van projecten en ging met Serioussoaps.nl in gesprek.

Een project stopt niet bij de oplevering

Een Serious Soap is een interactieve real life game met korte filmscènes (een paar minuten per film of 20 minuten per game) en vragen, waarbij er sprake is van een doorlopend verhaal. De student wordt steeds meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Doordat deze informatie al in een klassikale les is gegeven, wordt de verworven kennis toegepast in de praktijk. Het unieke aan deze game is dat lesopzetten, Powerpoints, casuïstiek, verdiepingsvragen en een bibliotheek zijn opgenomen. Trainers en docenten kunnen met dit materiaal volledig hun eigen les indelen.

Serioussoap.nl is ontwikkeld tussen 2014 en 2016 met professionele acteurs en tot stand gekomen met financiering van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw.

Koploper Serious Soap wil de komende jaren dit project verspreiden, delen en opschalen. Het Zorgpact faciliteert en ondersteunt koplopers bij het verduurzamen en opschalen. De beginvraag van de projectleider van deze koploper was een marketingvraag: “Hoe krijgen we dit waardevolle leermiddel bij alle docenten en opleidingen zorg en welzijn bekend?”

Na de ontwikkeling van de Serious Soap maakten met name de directe partners in het onderwijs gebruik van dit waardevolle leermiddel. Naast plaatsing van de website op diverse sites van organisaties in de ouderenzorg of daaraan gelieerd en een aantal presentaties/workshops werd er niet structureel gewerkt aan het verspreiden en delen van Serious Soap.

Het project was officieel afgerond, de projectgroep die twee jaar lang fungeerde als ontwikkelteam was formeel opgeheven en het product stond. Serious Soap werd ondergebracht bij Zorgpact Midden Nederland: een eerste stap naar verdere verspreiding. Maar hoe nu verder? Zonder actieve projectgroep met een waardevol product, waar alle ontwikkelaars als ambassadeur fungeren. 

Een brainstorm met het Zorgpact leidde tot de volgende nieuwe ideeën:

  • Formulering van de ambitie: van breed beschikbaar naar breed gebruik
  • Een opzet voor een ontwikkelbijeenkomst met de founding ‘mothers’.
  • Commitment van de groep om gericht een steentje bij te dragen aan opschaling
  • Na een korte uitstap naar ideeën over doorontwikkeling (nog een soap met andere focus, etc) is de gezamenlijke conclusie getrokken dat het product staat en de aandacht nu moet gaan naar breed gebruik
  • Formulering van tal van mogelijke en concrete acties, onderscheiden naar doelgroep
  • Een uitgesproken behoefte om vaker, bijvoorbeeld tweejaarlijks, bij elkaar te komen.
  • Proces begeleider: de rol van procesbegeleider, die mensen bij elkaar brengt, acties aan personen koppelt en er op toe ziet dat acties worden uitgevoerd, is van cruciaal belang. Het eigenaarschap ligt namelijk niet meer bij de projectgroep.
  • Data: Inzicht in de data over het daadwerkelijk gebruik is belangrijk voor een gerichte sturing op toekomstig breed gebruik.
  • Betrokkenheid: onderschat de betrokkenheid en bereidwilligheid van founding mothers niet, het blijft immers hun kindje! Je moet het ze alleen wel vragen!

De ontwikkelbijeenkomst zelf was een succes. Allereerst omdat vrijwel alle projectleden er waren en enthousiast waren om te komen en een bijdrage te leveren. De enthousiaste en energieke ontwikkelbijeenkomst resulteerde in een duidelijke strategie, heldere rol-afbakening en concrete vervolgacties.

Nieuwsgierig hoe het verder gaat? Wij ook, maar blijf de serious soaps volgen via www.serioussoap.nl of gebruik deze innovatieve lesmethode!