‹ Terug naar alle regionale pacten

Koplopers delen kennis over verduurzaming van samenwerkingsprojecten

Stel, je samenwerkingsproject loopt goed. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking beleidsmatig, financieel en procesmatig verlengd wordt? En wat moet je doen als je wilt opschalen, zodat een pilot naar een hoger plan wordt getild?

Koplopers delen kennis over verduurzaming van samenwerkingsprojecten

Op woensdag 13 september komen vijftien Koplopers bij elkaar om te praten over ‘Verduurzaming’ en nieuwe Koplopers te ontmoeten. De Kopgroepbijeenkomst start met een welkom aan drie nieuwe koplopers, Leerhuis de LiendertSofies Leerreis en ZorgTechnologiehuis Winschoten, die zichzelf presenteren aan de Kopgroep. Vervolgens wordt het thema verduurzaming besproken. Met verduurzaming bedoelen we het bestendig maken van een samenwerkingsproject. Er zijn verduurzamingsvraagstukken op diverse onderdelen, zoals opschaling, toegevoegde waarde, governance of financiering.

De discussie start met de vraag: “Wanneer moet je starten met verduurzamen?”. Tijdens het gesprek wordt opgemerkt dat het goed is om hier bijtijds over na te denken. Zo wordt er bij een aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) al meteen een paragraaf besteed aan het verduurzamen van het project.

Voorbeelden over verduurzaming

Vervolgens delen vijf Koplopers voorbeelden over verduurzaming van hun samenwerkingen. Ludo Zwaan (Tech 4 Care & Cure) geeft vijf tips voor een vruchtbare samenwerking tussen publiek initiatief en commerciële partij. Lees de vijf tips hier.


Daarna geeft Jelly Zuiderma een presentatie over de doorontwikkeling van NetwerkZON, NetwerkZon 2020 en NetwerkZon Doelmatigheid. NetwerkZon bestaat al sinds 1997. Men kan dus stellen dat dit project tijdbestendig is! Ook hier heeft het samenwerkingsverband steeds weer nieuwe doelen gesteld en is het netwerk doorontwikkeld naar de volgende fase. Welke tip heeft Zuiderma voor de Kopgroep? Ze adviseert om bewust te zijn van de wederkerigheidstheorie. Je kunt een projectorganisatie op basis van wederkerigheidsgedrag inrichten. 

Hiervoor noemt zij vier condities:
1) Onderlinge afhankelijkheid
2) Meerlagigheid: ‘Richt je project ook anders is, als je het anders wil doen’
3) Toekomstperspectief: samen toekomstperspectief te schetsen en waarde te blijven creëren
4) Elkaar weten te bereiken: bijvoorbeeld dezelfde taal te spreken en hetzelfde instrument te hanteren, zoals één inschrijfformulier. Dit is vooral aan te raden in een netwerk met verschillende disciplines.

Karin van Nieuwenhuizen (Zorgboulevard Roosendaal) bespreekt het financiële aspect van verduurzaming. Zij noemt een aantal voorbeelden van financieringsstromen: - Dienstencheque
Room to move; een soort sportschool voor ouderen - Commerciële opleidingen

Anne Marie Bas (Wijkleerbedrijf Den HaagAmsterdam Nieuw-West) deelt een ander voorbeeld met de aanwezigen. Zij vertelt over de meerwaarde van leerwijkbedrijven. Er is hier sprake van dubbele wederkerigheid: studenten doen iets terug voor de kwetsbare wijkbewoner, zoals boodschappen doen of helpen met huistaken. Op hun beurt helpen de wijkbewoners de studenten met het ontwikkelen van de Nederlandse taal, rekenen of fietsen. Het rekenmodel uit de handreiking financiële verduurzaming van leerbedrijven heeft haar geholpen om gemeenten te overtuigen van de waarde.

Tenslotte vertelt Flora van Eck over koploperproject Strong – Extra Strong. Bij deze samenwerking werkt het practoraat verbindend op zowel onderwijs- als bestuurdersniveau. Dit helpt om het project te verduurzamen. Daarnaast is het samenwerkingsverband Strong doorgezet in Extra Strong met weer nieuwe ambitieuze doelen. Het steeds opnieuw stellen van een ambitieuze stip op de horizon helpt ook bij verduurzaming van je samenwerkingsverband.

Vervolg 

Hoe gaan de Koplopers en wij als Zorgpact vervolg geven aan de bijeenkomst en de geleerde lessen? Er is behoefte aan verdieping op het thema verduurzaming en het kopgroepteam van het Zorgpact gaat via de maatwerkondersteuning koplopers verder ondersteunen.