‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Aangenaam kennismaken: twee nieuwe koplopers

Aangenaam kennismaken: twee nieuwe koplopers

We maken kennis met twee nieuwe koplopers: Praktijkroute Zorg uit de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en Thuis in de wijk uit Breda. Over ‘logo-loos’ werken duurzame inbedding van een multidisciplinaire aanpak in de wijk.

Aangenaam kennismaken: twee nieuwe koplopers

De praktijk in, vanaf het begin

Praktijkroute Zorg laat studenten vanaf de start van hun opleiding kennismaken met het werk in zorginstellingen. Dit is al mogelijk voor Verpleegkundige niveau 4 en Verzorgende niveau 3. Binnenkort kan dat ook voor Gehandicaptenzorg niveau 4. Hiervoor krijgt het Nova College financiële ondersteuning vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk in de zorginstellingen gegeven. In Alkmaar is de integratie met de praktijk het verst doorgevoerd. Daar geven de docenten van het Nova College voornamelijk les in de zogenoemde ‘AVO’-vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Alle beroepsgerichte vakken worden gegeven door zorgprofessionals.

pasfoto tineke snel
Tineke Snel

Compleet beeld van werkveld

‘Het verschil met een stage is dat onze studenten veel beter zijn ingespeeld op het werk in de zorginstelling. Ook leren ze de organisatie veel beter kennen’, zegt projectleider Tineke Snel van het Nova College. ‘De studenten moeten vanaf het begin van de opleiding kiezen voor bijvoorbeeld het ziekenhuis of de ouderenzorg. Kenmerkend voor de Praktijkroute is dat het zich richt op een bepaald werkveld. Dat leren onze studenten dan wel van haver tot gort kennen. In de ouderenzorg werken ze bijvoorbeeld in een intramurale en een extramurale setting.’

Het verschil met een stage is dat onze studenten veel beter zijn ingespeeld op het werk in de zorginstelling. Ook leren ze de organisatie veel beter kennen

Werkgelegenheid

De gedegen praktijkopleiding vertaalt zich in werkgelegenheid. ‘Deze zomer hebben bijvoorbeeld alle studenten Verpleegkunde niveau 4 werk gevonden in de instelling waar ze hun opleiding hebben genoten.’

Snel vindt de informatievoorziening van het Zorgpact waardevol. ‘Praktijkonderwijs ontwikkelt zich snel. Het is dan ook belangrijk om "bij te blijven". De nieuwsbrief is daarvoor een perfect medium. Ik kan het snel verspreiden in mijn organisatie en mensen voeden: "dit gebeurt er, neem eens contact op met die projectleider.‘

"Logo-loos werken"

Onlangs was Snel aanwezig bij de bijeenkomst met bestuurders van de zorgorganisaties die de toekenning van de RIF-aanvraag feestelijk bekrachtigden met een samenwerkingsovereenkomst. Het zogenoemde "logo-loos werken", waar Doekle Terpstra warm voorstander van is, vond Snel inspirerend. ‘Vanuit de samenwerking het onderwijs vormgeven. Daar gaat het om, niet om de organisaties. Ik vind dat een mooie opdracht. We zijn bezig om een virtueel expertisecentrum op te zetten, waarvan studenten en professionals kunnen profiteren. Het zou het eerste gezamenlijke initiatief kunnen zijn zonder logo’s.’

praktijkroute
Praktijkroute Zorg

Wat is de vraag achter de vraag?

De Bredase wijk Heusdenhout is een ”doorsnee wijk”. Op het eerste gezicht is er geen zichtbare problematiek, maar er is wel aandacht gewenst voor bijvoorbeeld sociale cohesie. Op verzoek van de gemeente Breda werd Heusdenhout gekozen als experimenteerzone voor het multidisciplinaire project “Thuis in de Wijk”.

In de ontwikkeling van “Thuis in de Wijk” komen vragen, wensen en mogelijkheden van wijkbewoners centraal te staan. In zogenoemde leergemeenschappen werken studenten, docenten, professionals en wijkbewoners aan de ontwikkeling van de wijk. Het achterhalen van de ”vraag achter de vraag” is een belangrijk aspect om niet direct in oplossingen te denken, maar juist gezamenlijk duurzame oplossingsrichtingen te ontwikkelen, voor vragen die in de wijk leven.

pasfoto Ellen ter Horst
Ellen ter Horst

Achterliggend motief

Ellen ter Horst (ASB, Avans): ‘Achter een vraag om bijvoorbeeld een buurtactiviteit te organiseren, ligt namelijk vaak een onderliggend motief. Wij proberen dat boven water te krijgen en onder te brengen in een thema. Denk aan verbinding, ontmoeting of eenzaamheid. Met zulke thema’s gaan onze studenten, docenten en professionals met en voor bewoners in de wijk aan de slag. We zien dit als een gezamenlijk avontuur. Een zoektocht naar samen leven, samen leren en werken in de wijk.’

Multidisciplinair

‘We ontwikkelen in de richting van multidisciplinaire samenwerking’ voegt Evan Verwijmeren (ASB, Avans) toe. ‘In Heusdenhout zijn studenten en docenten van verschillende opleidingen actief. We zijn vorig studiejaar gestart met samenwerking tussen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Culturele Maatschappelijk Vorming, Verpleegkunde, Gezondheidstechnologie en Fysiotherapie. Dit studiejaar hebben we het voornemen om ook studenten Commerciële Economie en Small Business & Retailmanagement te laten participeren in Thuis in de Wijk. Zij kunnen hun kennis op het gebied van ondernemen en marketing inzetten.’

thuis in de wijk
Thuis in de wijk

Afstemmen

Voor Ter Horst komt het lidmaatschap van de Kopgroep precies op tijd. ‘Tot nu toe waren we gericht op onze eigen ontwikkeling. We zien er veel meerwaarde in om nu kennis van anderen op te doen en onze kennis te delen.’

Fieke Stevens (ASB, Avans) licht toe dat deze opzet tijd kost. ‘We willen deze werkwijze duurzaam inbedden. Als je hiervoor kiest, betekent dat nogal wat. Het onderwijsprogramma van alle opleidingen moet hierop worden afgestemd, maar ook de roosters, planningen en competenties. Ook de samenwerking met de wijk krijgt een andere vorm. Het is een hele puzzel, waar geen kant-en-klaar recept voor is. Het is mooi om onze ervaringen met soortgelijke initiatieven te delen.’

Gerelateerd aan