‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Albeda College: betere zorg door kennisvragen

Albeda College: betere zorg door kennisvragen

Binnen het MBO groeit de behoefte aan kennisvragen gekoppeld aan de beroepspraktijk bij de examinering. Begin 2017 ontstond er een bijzondere samenwerking tussen het Albeda Collega en dekennistoetsenbank van Prove2Move.

Albeda College: betere zorg door kennisvragen

Het resultaat van de samenwerking: een divers en kwalitatief aanbod van vragen die de zorgprofessional beter moet voorbereiden op de beroepspraktijk. Per september 2017 zijn de vragen in gebruik voor de opleiding Verpleging, Verzorging (VIG) en Verzorging (VIG)/Maatschappelijke Zorg en zal een landelijk team verdergaan met het ontwikkelen van kennisvragen.

Vanaf het eerste uur betrokken 

Arie Stout is werkzaam bij het Albeda College als docent anatomie en fysiologie voor de opleiding verpleegkunde. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij dekennistoetsenbank als toetsontwikkelaar. Koploper dekennistoetsenbank is een online platform dat kennistoetsvragen aanbiedt aan het mbo-onderwijs. Om tot geschikte toetsvragen te komen, is er samenwerking nodig tussen verschillende onderwijsinstellingen, zorginstellingen en dekennistoetsenbank. Helaas waren er na twee jaar nog geen vragen beschikbaar voor de opleiding Verpleegkunde, Stouts vakgebied. Daarom besloot het Albeda College om tot actie over te gaan: begin 2017 startte de onderwijsinstelling, zonder collaboratie met andere onderwijsinstellingen, met het ontwikkelen van vragen voor deze opleiding. Stout was één van de dertien docenten van het Albeda College die aan de kennisvragen werkte.

Zelf aan de slag 

Waarom nam het Albeda College dit initiatief? Stout: ‘Prove2Move bepaalt de volgorde waarin kwalificatiedossiers in behandeling worden genomen. Er is gestart met Pedagogisch werk en met Maatschappelijke Zorg. Later in het traject zou Verpleegkunde en Verzorging aan de beurt komen. Wij hebben ervoor gekozen om niet te gaan wachten, maar zelf aan de slag te gaan. Op deze manier kunnen we vanaf september 2017 met de vragen van start. En het mooie is: vanaf september gaan we met een landelijk team verder, met docenten van andere ROC’s. Het is prachtig om op deze manier buiten de eigen instelling samen te werken.’ Soms loont het dus aan de slag gaan en volgen de partners daarna vanzelf!

Voordelen 

Adri Bervoets is onderwijsleider Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) bij het Albeda College. Voor haar is de grootste meerwaarde van de samenwerking kwantitatief: ‘Voor ons is het van belang dat er straks voldoende goede vragen op de plank liggen die we kunnen gebruiken.’ Maar Stout ziet ook andere voordelen van het ontwikkelen van vragen met dekennistoetsenbank: ‘Hiervoor maakten we ook al gebruik van digitale toetsing. Maar met dit systeem is er meer diversiteit in vragen mogelijk. Daarmee hopen we dat de vragen aantrekkelijker zijn voor studenten, die digitaal ingesteld zijn. Ook ontvangen studenten na het examen meteen de uitslag, inclusief inhoudelijk terugkoppeling’. Deze terugkoppeling houdt in: feedback met een kennisflits en bronvermelding. ‘Dat is leerzaam en vinden de studenten prettig. Ook zijn de vragen goed te gebruiken om mee te oefenen of als naslagwerk.’

‘Ik zie meteen een cliënt voor me’ 

Wat vinden studenten van de vragen? Maaike van Huizen is student Verpleegkunde niveau 4. Hoewel de vragen voor haar studie pas in september in gebruik worden genomen, mocht ze al wat vragen uitproberen. Van Huizen is positief over het systeem: ‘Ik vind het prettig om gelijk de resultaten te zien. Dan weet je meteen of je een herkansing moet aanvragen. Ook vind ik de casussen leuk, dan kun je praktijk en toets in je hoofd aan elkaar koppelen. Ik zie bij zo’n casus ook meteen een cliënt voor me. Als je dan afgestudeerd bent, komen situaties bekend voor.’

Betere zorg 

Volgens Stout sluiten de vragen beter aan bij het doel van de opleiding: het kennisniveau van studenten op hoger peil brengen, de studenten beter leren redeneren en de waarom-vraag leren stellen. Stout: ‘Het verpleegkundig en verzorgend beroep is veranderd, men moet steeds meer zelf uitvragen. Door deze vragen stimuleer je de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van studenten, zodat ze betere zorg leveren en sneller kunnen interveniëren.’ 

Daadkracht 

Wil de Groot-Bolluijt, projectleider van dekennistoetsenbank is enthousiast over de daadkracht van het Albeda College:  ‘Het Albeda College is een goed voorbeeld van initiatief tonen en samenwerking voor en door scholen. Bovendien is hier sprake van een volledig implementatieproces. Op andere scholen is de implementatie vaak kleinschalig of zijn niet alle organisatieniveaus betrokken. Binnen de branche Gezondheidszorg hebben ze op alle niveaus van de organisatie een duidelijk beeld wat ze met dekennistoetsenbank willen doen en hoe de vragen in te zetten. We hopen dat er veel ROC’s hun voorbeeld zullen volgen.’

Gerelateerd aan