‹ Terug naar alle regionale pacten

Altijd een stage door matching

Op 11 juni lanceerde Koploper NetwerkZON een nieuwe, verbeterde versie van de tool voor stagematching. Vanaf nu kunnen de studenten in hun eigen account hun stageplaats bevestigen. Naar aanleiding van deze mijlpaal, ging het Zorgpact in gesprek met Jelly Zuidersma, programmamanager van NetwerkZON.

Altijd een stage door matching

Wat is stagematching? 
“Stagematching is een programma gebaseerd op de condities van wederkerigheid: meerlagigheid, onderlinge afhankelijkheid, elkaar weten te bereiken en toekomstperspectief. Dit programma ondersteunt het Stagebureau van Netwerk ZON bij de coördinatie van zorgstages voor niveau 1 tot en met 6. De matching vindt plaats in regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Bij de ontwikkeling van de digitaal tool zijn vier ROC’s, Hanzehogeschool Groningen en alle stage-instellingen vanuit de regio betrokken. Het doel van stagematching is dat er, zonder tussenkomst van email, een match wordt gemaakt tussen student en stageplaats.”

Om hoeveel stages gaat het?
“Op dit moment hebben we meer dan 5000 matches gevonden.” 

Wie nam het initiatief voor de ontwikkeling van deze tool?
“Dat is al zo lang geleden, dat weet niemand meer! We zijn in 1997 al gestart om stages regionaal te organiseren. Sinds 10 jaar is dit steeds meer, volgens de condities van wederkerigheid, digitaal georganiseerd. De samenwerking in de regio is inmiddels gewoon een gegeven.” 

Wat is nieuw aan de versie die afgelopen juni is gelanceerd?
“We hebben wat technische wijzigingen doorgevoerd. Maar het belangrijkste is dat de student nu ook een rol heeft gekregen: deze geeft er nu de laatste klap op. Als alle matching achter de schermen heeft plaatsgevonden, dan geeft de student definitief akkoord door zijn of haar persoonlijke gegevens in te vullen. Zo is de student de laatste schakel geworden in het proces. Wij vinden het belangrijk dat de student deze laatste beslissing kan nemen.”

Waarom is stagematching noodzakelijk?
“Dit systeem maakt vraag en aanbod helder zichtbaar, het is helemaal transparant. Zonder deze tool zouden we onbenutte plekken niet zien en zouden de onderwijs- en zorginstellingen elkaar beconcurreren. Iedereen vist tenslotte in dezelfde stagevijver! Zo’n systeem is superefficiënt en scheelt ons allemaal veel tijd. Ook helpt zo’n concreet product om als netwerk zelf strategische oplossingen te verzinnen.” 

Wij zijn de enige regio die op deze manier actief stageplekken en studenten aan elkaar verbindt

Hoe bedoel je dat?
“Ik bedoel dat we als netwerk makkelijker problemen het hoofd kunnen bieden. In deze regio werken onderwijs en werkveld al jaren samen. Bijvoorbeeld: tijdens de crisis was er overal in het land opeens tekort aan stageplekken en was er minder plek voor studenten in opleidingen. Daarom kampt Nederland nu met tekorten. Wij zijn de enige regio die op deze manier actief stageplekken en studenten aan elkaar verbindt. Daarom hebben we in deze regio die dip helemaal niet zo gehad. Door onze samenwerking hadden wij geen tekort aan stageplaatsen. Sterker nog: wij hadden ruimte voor veel zij-instromers, die zijn ook gewoon voorzien van stages. Het kracht van dit transparante netwerk, is dat we niet individueel, maar samen oplossingen hebben gezocht. Cliché, maar samen bereik je echt meer.” 

Wat mooi. Hebben jullie nog een laatste tip voor de lezer?
"Goede stage verdient wederkerige samenwerking, dus laat het instellingsbelang los en ga ervoor!"

Gerelateerd aan