‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Coalitie Koplopers onderzoekt impact van samenwerking

Coalitie Koplopers onderzoekt impact van samenwerking

Na bijna drie jaar Zorgpact bestaat de Kopgroep uit 73 Koplopers. Deze groep bestaat uit diverse samenwerkingen, maar de Koplopers hebben één ding gemeen: alle koplopers zijn een inspiratiebron en voorlopers als het gaat om vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Maar wat levert de samenwerking tussen deze partijen precies op? Een cruciale vraag, waar een ‘coalitie’ van Koplopers antwoord op wil geven.

Coalitie Koplopers onderzoekt impact van samenwerking

Vier koplopers, Zorgalliantie.nu, NetwerkZON, Zorginnovatie centra en netwerken en Professioneel samenwerken in de wijk, hebben zich verenigd in de coalitie ‘Samenwerken in onderzoek’. Samen onderzoeken ze wat hun samenwerking oplevert voor de cliënt en de kwaliteit van zorg. En wat de betekenis daarvan is voor professionals en organisaties. Wat heeft deze coalitie de afgelopen maanden gerealiseerd op dit thema?

Eerste stappen

De eerste stap was uitvragen welk onderzoek naar samenwerking binnen de Kopgroep al is gedaan en welke instrumenten daarvoor zijn gebruikt. Op basis van die informatie heeft de coalitie een toolbox samengesteld met alle meetinstrumenten voor het meten van het effect van samenwerking (toegang op aanvraag, zie verwijzing onderaan). Vervolgens vonden er, tijdens de Kopgroepontmoetingen in Zwolle en Breda, twee deelsessies plaats waarbij de coalitie het toolboxoverzicht van meetinstrumenten deelde dat resultaten van samenwerking kunnen meten. Naar aanleiding daarvan gaven meerdere Koplopers aan meetinstrumenten te willen gebruiken voor hun eigen onderzoek. 

Informatie en onderzoek naar toepassing meetinstrumenten

Daarom vond er op dinsdag 17 april een tweede bijeenkomst plaats, waar men sprak over de toepassing van de verschillende meetinstrumenten. De ochtend startte met ‘onderzoeksdaten’. De aanwezigen konden aan twee verschillende tafels zitten waar praktijkvoorbeelden van verschillende meetinstrumenten werden besproken.  Jozef Middendorp van Attent Zorg, partner van ROC Rijn IJssel Arnhem: “Dit is precies wat ik zocht. Ik ben in een project ingestapt wat al liep. Waar begin je dan en wat is het handigst? Door alle instrumenten te bespreken die er zijn, kan ik zo bepalen welk meetinstrument ik het beste kan gebruiken”.  Ook de knelpunten van het meten van samenwerking kwamen aan bod. Lizette Jolink van Koploper Praktijkroute Zorg: “Bij ons loopt de samenwerking in een bepaalde wijk constant niet zo lekker, maar het lukt mij niet om de vinger op te leggen wat het nu precies is. Waar zit het hem nou in en wat is er voor nodig om het op te lossen?” Door de verschillende meetinstrumenten te bespreken, zijn er meerdere handvatten waardoor het ROC de situatie kan analyseren. 

Bevindingen

De Koplopers waren zeer enthousiast aan het einde van de tweede bijeenkomst. Middendorp en Mark Lentink Koploper Praktijkleerroute Zorg en Welzijn hebben een aantal meetinstrumenten gezien die zij kunnen toepassen voor het meten van hun samenwerking. Claire Lovell, van Over/Nieuw was al bekend met een aantal meetinstrumenten, maar “door erover te praten hoe je de meetinstrumenten kunt toepassen, geeft dat andere inzichten, dat vond ik fijn. En ik vind het leuk dat het meten van impact van samenwerking ook weer iets is waar iedereen over aan het leren is. Ik heb het gevoel dat zo’n bijeenkomst als vandaag wat oplevert in de uitwisseling en in de terugkoppeling”. Susan van Geel van de GGD Amsterdam: “Ik vond het heel boeiend en nuttig onder andere om te horen waar iedereen tegenaan loopt en wat op dit moment de oplossingen zijn voor het verbeteren van samenwerking waar je in kunt denken. Een aantal specifieke tools neem ik mee in eerste instantie om eens te kijken of wij die zelf in kunnen zetten om die samenwerking vooral te verbeteren en te kijken waar de knelpunten zitten. Waarom lukt iets wel of niet”.

De bijeenkomst werd als heel nuttig ervaren. De Koplopers hebben aangegeven een vervolgbijeenkomst te willen om de meetinstrumenten toe te passen op hun eigen casus. Ook gaven ze aan eigen meetinstrumenten te willen inbrengen om de toolbox uit te breiden en actief te willen participeren in de coalitie. Wanneer de volgende coalitiebijeenkomst precies zal plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt. 

Vanuit de Kopgroep willen we andere samenwerkingsinitiatieven stimuleren om hun impact zichtbaar te maken door te meten. Insteek is ‘open access’: delen van kennis en tools rondom meten van impact. Bij het gebruik van meetinstrumenten uit de toolbox verwacht de coalitie terugkoppeling over de gebruikservaring hiervan.

Ook meedoen? Je bent van harte welkom! Bijvoorbeeld als je:

  • Impact van je samenwerking wilt meten en daarvoor een van de meetinstrumenten die we hebben geïnventariseerd wilt gebruiken
  • Je hulp nodig hebt bij het implementeren hiervan
  • Een meetinstrument hebt dat je wilt delen met andere initiatieven uit het Zorgpact
  • Of mee wil werken binnen de ontwikkelgroep

Neem dan contact op met Özlem Yalvaç, Zorgpact, via: o.yalvac@zorgpact.nl.