‹ Terug naar alle regionale pacten

Drie nieuwe Koplopers bij het Zorgpact

Recentelijk zijn drie initiatieven toegevoegd aan de Kopgroep van het Zorgpact. Daarmee staat de teller nu op 73 inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen zorg en welzijn, onderwijs en overheid. Graag stellen we de drie nieuwkomers aan je voor.

Drie nieuwe Koplopers bij het Zorgpact

Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden concrete resultaten hebben geboekt. Samen werken we aan een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs, om zo elkaar en anderen in inspireren. Afgelopen weken zijn er drie nieuwe koplopers aan de Kopgroep toegevoegd.

Opleiden van mensen met verstandelijke beperking

De eerste nieuwkomer heet Praktijkleren Leerwerkbedrijf Cordaan. Renata Wieringa werkt voor deze Koploper. Zij vertelt: ‘In het leerwerkbedrijf leiden we mensen met een licht verstandelijke beperking op. Dat doen in onze eigen verpleeghuizen, van zorginstelling Cordaan. Het doel is een betaalde functie te bieden binnen eigen of andere zorginstellingen.’

Het is inmiddels gelukt om twee personen als gastvrouw betaald aan het werk te krijgen

Cliënten van Cordaan die in het Leerwerkbedrijf werken, zijn vaak niet in staat om via een ROC een opleiding te volgen, maar verdienen wel de kans zich te ontwikkelen met de mogelijkheid betaald werk te gaan doen. Wieringa: ‘Mensen kunnen bij ons praktijkverklaringen en certificaten halen, op mbo niveau 0 tot en met 4. Mensen met een beperking zijn namelijk prima in staat om koffie te zetten in de woonkamer, boterhammen te smeren en dergelijke. Het is inmiddels gelukt om twee personen als gastvrouw betaald aan het werk te krijgen. In totaal staan er nu 7 of 8 mensen in de rij voor een praktijkverklaring. We willen het ‘vier- ogen principe’ ook gaan inzetten in andere verpleeghuizen van Cordaan. Op termijn zelfs misschien verpleeghuizen in Amsterdam, die niet van Cordaan zijn?’

Wat wil Praktijkleren Leerwerkbedrijf Cordaan met het Koploperschap bereiken? ‘Wij willen graag ons "evangelie" verkondigen, delen wat we doen, en mensen met elkaar verbinden. Maar ik wil ook als Koploper wat meer aandacht genereren voor deze manier van werken. Het Zorgpact kan ons helpen om een verbinding te maken met andere netwerken.’

Opleidingstraject voor volwassenen: meerderheid is man

Een tweede initiatief dat zich heeft aangesloten, is Carrière Switchers. Lieke Lange licht toe dat dit project zich niet richt op leerlingen, maar mensen die van baan willen wisselen: ‘Wij hebben gemerkt dat er eigenlijk veel interesse is om in de zorg te werken, maar dat wij, als zorginstelling, niet altijd flexibel genoeg waren. Want in de zorg word je aangenomen als leerling, of met ervaring in de zorg. Iets daartussen bestaat niet.’ Daarom startte Carrière Switchers met het opzetten van een maatwerktraject. Men start met een introductie van 7 weken, waarin mensen naar school gaan. Lange: ‘Het opleidingstraject is gericht op volwassenen; opvallend is dat de meerderheid hiervan man is. Het is een groter succes dan we hadden verwacht: we kregen na drie weken meer dan 500 reacties! Na een intensieve selectie hebben we 59 mensen aangenomen.’

Na drie weken hadden we meer dan 500 aanmeldingen! 

Wat wil Carrière Switchers bereiken met hun deelname? ‘Via de Kopgroep willen we zorginstellingen aanmoedigen om het anders aan te pakken: “Kom op, het is niet moeilijk om mensen te vinden voor de zorg. Probeer op een andere manier te denken!” Ook zouden we graag willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een dergelijke opleiding in het hbo.’

Mensen met een uitkering begeleiden naar vaste baan

Tenslotte is het project Op Stap toegevoegd aan de Kopgroep. Het project helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden, te begeleiden naar een vaste baan in de zorg. Marcel van der Meulen: “In Friesland hebben we te maken met krimp en tekorten. Daarom hebben we mensen met een uitkering, in de bijstand en statushouders benaderd, om hen een vaste baan niveau 2 in de zorg aan te bieden. Mensen gaan eerst 3 maanden mee, ‘op stap’. Daarna krijgen ze een go of no go. Bij een go ontvangen ze vervolgens een werkovereenkomst voor een jaar.’ In de opleiding ligt de nadruk op het welzijn van de cliënt: er wordt de tijd genomen om boodschappen te doen, koffie te drinken of een hand vast te houden.

We hebben nu 21 man aan het werk, waarvan 14 uit de bijstand

Van der Meulen is heel trots op de resultaten van de samenwerking: ‘We hebben nu 21 man aan het werk, waarvan 14 uit de bijstand. Zo mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn om weer onderdeel uit te maken van de maatschappij. Ik had verwacht dat er veel uitval zou zijn, maar dat mee. Heel leuk dat we hen op deze manier kunnen helpen.