‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Extra STRONG speelt in op grote veranderingen in de zorg

Extra STRONG speelt in op grote veranderingen in de zorg

De schouders eronder en dóen. Dat typeert de gedreven kartrekkers van de sector zorg en welzijn van ROC Mondriaan. Nauwelijks bekomen van het geslaagde innovatiearrangement en kopgroepinitiatief ‘STRONG’ schreven ze – aangemoedigd door het college van bestuur van Mondriaan, de gemeente en het Zorgpact – een RIF-aanvraag die afgelopen voorjaar gehonoreerd is. Ze hebben er bepaald geen spijt van: “Het versterkt je positie in de regio enorm.”


Het magazine Dimensies van ECBO ging in gesprek met directeur opleidingen zorg en welzijn Marjolijn van der Meer en programmamanager Flora van Eck over hun PPS ‘Extra STRONG’, die inspeelt op de grote veranderingen in de zorg.

Lees verder

Gerelateerd aan