‹ Terug naar alle regionale pacten

Mijlpaal: 70 Koplopers in de Kopgroep!

Recentelijk zijn drie initiatieven toegevoegd aan de Kopgroep van het Zorgpact. Daarmee staat de teller na 2,5 jaar op 70 koplopers.

Mijlpaal: 70 Koplopers in de Kopgroep!

Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden concrete resultaten hebben geboekt. De Kopgroep van het Zorgpact is een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Samen werken we aan een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. In de maand december zijn drie nieuwe koplopers aan de Kopgroep toegevoegd. Het gaat om de volgende initiatieven:

1) Zorg Innovatie Centrum Parnassia 
Het Zorg Innovatie Centrum Parnassia wil een innovatiewerkplaats creëren waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. De studenten (mbo en hbo) van het ZIC volgen samen onderwijs binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Binnen de Kopgroep is dit het eerste Zorg Innovatiecentrum binnen de GGZ.

2) Praktijkleerroute Zorg & Welzijn
Deze koploper is een leerroute voor de echte doener die direct in contact komt met de verschillende doelgroepen en daarmee ook direct kennismaakt met de beroepspraktijk. Docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Een  ze werken met het concept RIJK onderwijs. Bijzonder aan deze Koploper is dat de ze werken met het concept RIJK onderwijs. De leervraag van de student staat in dit type onderwijs centraal. Studenten volgen onderwijs in eigen tempo, in leereenheden van vijf weken. Aan het einde van zo’n leereenheid ronden studenten een praktijkgerichte opdracht af

3) TOP College, academie voor Zorg en Welzijn
Dit initiatief zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijkervaringen van de leerwerk-studenten. Hier wordt gezamenlijk opgeleid, zodat studenten ook andere vakgebieden leren kennen, buiten de eigen BBL-werkplek. TOP staat voor Talent Ontmoet Praktijk. In dit initiatief wordt het standaard lesprogramma losgelaten. De leervraag van de studenten zijn leidend. En er is veel ruimte voor zelfreflectie. Samenwerking, kennisdeling en innovatie staat centraal, waardoor het opleidingsprogramma steeds actueel blijft.

Wij zijn blij deze mooie projecten toe te voegen aan de Kopgroep! Bekijk hier de landkaart met alle 70 Koploperinitiatieven.