Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Zie voor meer informatie ons privacybeleid.

Cookies

In onderstaande tabel zijn alle cookies weergegeven die tijdens een bezoek aan zorgpact.nl geplaatst kunnen worden. In de eerste kolom staat de naam van het cookie, in de tweede kolom is weergegeven hoe lang het cookie bewaard wordt en in de laatste kolom wordt uitleg gegeven over de informatie die met de cookies gemeten wordt.

Informatie over cookies
Naam Geldigheid Doel
_pk_id 2 jaar

De cookies worden geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald:

  • of de bezoeker nieuw is of al eerder de website heeft bezocht,
  • welke pagina's er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd,
  • vanaf welke pagina de website bezocht is en
  • of er toestemming is om te meten.
_pk_ses 30 minuten
Piwik 1 jaar
Piwik_opt 1 jaar
FGTServer 1 uur De website plaatst een functioneel loadbalancing cookie (FGTServer). Het cookie heeft een beperkte levensduur en zorgt ervoor dat bezoekers tijdens een bezoek naar dezelfde (web)server worden geleid.
_session 1 jaar De website plaats een functionele cookie om de website beter te beschermen tegen cyberaanvallen.
Toestemming voor cookies in trekken.