Op regionaal niveau werken zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden nauw samen met als doel een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Deze gezamenlijke aanpak is uitgewerkt in regionale zorgpacten.

Regionale zorgpacten zijn gezamenlijk opgestelde actieagenda’s die moeten leiden tot meer zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig opgeleid personeel in de regio. Het Zorgpact faciliteert en stimuleert de regionale samenwerkingen bij het opstellen en uitvoeren van deze agenda's. Benieuwd naar de inhoud? Bekijk hiernaast alle regionale zorgpacten en lees hieronder inspirerende verhalen uit de regio’s.


Verhalen over regionale pacten

Meer berichten