‹ Terug naar Homepage

Alle regionale pacten

17 samenwerkingen zijn aan de slag gegaan met regionale zorgpacten: geen papieren plannen, maar doe-agenda's met concrete acties om onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn beter op elkaar te laten aansluiten. Bekijk alle regionale zorgpacten hieronder.


 • Zorgpact Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Zorgpact Kennemerland, Amstelland en Meerlanden geeft de samenwerking vorm in het regionaal mobiliteitsplatform. Vijftig partijen ondertekenden de intentieverklaring voor deze samenwerking (overheid, onderwijs en bedrijfsleven). Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Limburg Zorgpact Limburg bundelt de krachten van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de (lokale) overheid. Deze partners vormen het Zorgpact Limburg, samen met nieuwe, nog te ontwikkelen vormen van samenwerking. Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Midden Nederland Het Zorgpact Midden Nederland richt zich op zorgprofessionals, cliënten, studenten, docenten en mantelzorgers. Bekijk dit regionale pact
 • ZorgpactNoord: samen innoveren in zorg en welzijn ZorgpactNoord is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de overheid in Noord-Nederland die zich richt op het realiseren van een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Eindhoven-De Kempen Het Zorgpact Eindhoven - De Kempen heeft als motto: alleen samen creëren we vernieuwing in Zorg en Welzijn. Samen nemen we de verantwoordelijkheid zorg- en welzijnsmedewerkers beschikken over perspectief en de juiste kennis en vaardigheden, zodat een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt gewaarborgd wordt. Bekijk dit regionale pact
 • Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland Midden- en Zuid-Gelderland kiest de wijk of het dorp als centrale plaats waar vrijwilligers, gemeente, zorg- en welzijnsprofessionals hun werk verrichten. Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord De ambitie van Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord is een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt, innovatie stimuleren en slim gebruik maken van nieuwe technologie. Ook wil men participatie bevorderen; meedoen maakt gezond! Bekijk dit regionale pact
 • Oost: Zorgpact IJssel-Vecht Zorgpact IJssel-Vecht wil een duurzaam gezonde regionale arbeidsmarkt creëren en ziet de economische noodzaak hiervan in. Bekijk dit regionale pact
 • Oost: Zorgpact Achterhoek Betrokken partners bij Zorgpact Achterhoek willen met dit Zorgpact<br /> de handen ineen slaan om personele veranderingen als gevolg van<br /> de ontwikkelingen in de zorg op te vangen en ervoor te zorgen dat<br /> burgers met zorgbehoefte geholpen worden. Bekijk dit regionale pact
 • Oost: Zorgpact Twente Bekijk dit regionale pact
 • Oost: Zorgpact Stedendriehoek / Noord-Veluwe Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Om veranderingen in zorg en welzijn op de arbeidsmarkt een plaats<br /> te geven, is samenwerking in de regio de sleutel tot succes. Zorg en<br /> welzijn is namelijk een belangrijke sector voor Nederland. Het gaat<br /> hier niet alleen om een cruciale maatschappelijke verantwoordelijkheid,<br /> maar ook om de bijna 75.000 personen die werkzaam zijn in<br /> de zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in de regio Haaglanden<br /> en Nieuwe Waterweg Noord. Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Zeeland Bekijk dit regionale pact
 • Zorg- en Welzijnspact Flevoland Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Midden-Brabant De leden en partners van het Zorgpact Midden-Brabant zijn ervan overtuigd dat genoemde uitdagingen beter in onderlinge samenwerking en afstemming getrotseerd kunnen worden dan dat elke instelling dit afzonderlijk doet. Daarom werken zij in netwerkverband samen binnen de Zorgacademie Midden-Brabant. Bekijk dit regionale pact
 • Zorgpact Rotterdam Bestuurders uit de zorg, het onderwijs en de gemeente Rotterdam<br /> sluiten met elkaar het Zorgpact Rotterdam. Het doel is om de aan-<br /> sluiting tussen zorgonderwijs en het (zorg)werkveld te faciliteren.<br /> Opleiden van goede zorgprofessionals is een gezamenlijke opgave,<br /> waarbij iedere partner een eigen verantwoordelijkheid heeft. Bekijk dit regionale pact
 • Zorg- en Welzijnspact West-Brabant Met het Zorg- en Welzijnspact West-Brabant willen werkgevers, onderwijs en overheid de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast wil men de ondersteuningsafhankelijkheid van de cliënt verminderen, en zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de regio. Bekijk dit regionale pact