‹ Terug naar alle regionale pacten

Aandacht voor Positieve Gezondheid tijdens Werkconferentie

Op dinsdagmiddag 25 oktober organiseerde de Zorgacademie Midden-Brabant (als regionaal zorgpact aan het Zorgpactprogramma verbonden) een werkconferentie over Positieve Gezondheid.

Aandacht voor Positieve Gezondheid tijdens Werkconferentie

Gezondheidsmodel

Deelnemers vanuit zorg- en onderwijsinstellingen – ook studenten – werden door Carl Verheijen, directeur van het Institute for Positive Health, meegenomen in het spinnenweb met de zes aspecten van gezondheid. Het is een gespreksinstrument om beter zicht te krijgen op wat voor zorggebruikers nu echt belangrijk is. Het kan op heel basaal niveau gebruikt worden om in de dagelijkse zorg de kleine dingetjes te doen waar de cliënt werkelijk blij van wordt. Maar ook op systeemniveau biedt het een heel ander paradigma: het is immers een gezondheidsmodel en niet het ziektemodel waarop momenteel nog sturing en bekostiging is gebaseerd.

Workshops Positieve Gezondheid

In de opleiding Verpleegkunde van Fontys zijn de begrippen Positieve Gezondheid en Eigen regie al in de leerdoelen verwerkt. Hélène van den Nieuwenhoff liet de deelnemers van haar workshop kennismaken met een aantal werkvormen waarmee studenten zich deze begrippen eigen maken.

In een andere workshop werd gebrainstormd wat er nodig is om volgens de principes van Positieve Gezondheid te werken. Dit om Positieve Gezondheid ook een plek te gaan geven in het MBO. Er bleek veel nodig, zowel bij de professional (kunnen reflecteren op eigen handelen, creativiteit, lef, empathie) als bij de organisatie ( veronderstelt een cultuuromslag waarin alle onderdelen van de organisatie worden meegenomen). De weg daar naartoe kan worden gevonden door het leren nog veel in de praktijk vorm te geven, denk aan praktijkleren en Zorg Innovatie Centra.

Betere zorg & meer werkplezier

Dagvoorzitter Rita Arts (voorzitter regiegroep Zorgacademie Midden Brabant) sloot de conferentie af met de conclusie dat Positieve Gezondheid een geweldige kans biedt voor een betere zorg en meer werkplezier voor de medewerkers. Om de beweging op gang te brengen hebben zorginstellingen en onderwijs elkaar keihard nodig. Anders gaat wat in de curricula wordt opgenomen verloren in de praktijk!

Deze werkconferentie zal daarom zeker een vervolg krijgen.

 Meer informatie over Zorgacademie Midden- Brabant vind je hier.

Documenten Werkconferentie 25 okt:

- Slides Presentatie Carl Verheijen

- Video uit presentatie Carl Verheijen

- Slides Workshop Positieve Gezondheid in hbo-onderwijs, Hélène van den Nieuwenhoff

Gerelateerd aan