‹ Terug naar alle regionale pacten

Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS de afgelopen periode gewerkt. Het resultaat is de Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’

Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

Uitdagingen 

Nederland vergrijst in een rap tempo. Het aantal 80-plussers stijgt van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Mensen blijven langer thuis wonen met ondersteuning waar nodig. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen hebben ActiZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, branchevereniging BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS de Arbeidsmarktagenda 2023 ontwikkeld. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer.

Breed gedragen 

Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend. Onafhankelijk voorzitter arbeidsmarktagenda 2023 Romke van der Veen: ‘Het goede van de Arbeidsmarktagenda 2023 is dat die door partners breed wordt gedragen. Met deze Arbeidsmarktagenda zijn we de vrijblijvendheid voorbij. Veel partijen, zowel landelijk als regionaal, werken aan concrete oplossingen, voor urgente problemen.’

Belangrijk is hoe onderwijs, gemeenten en zorginstanties in de regio vervolgens uitvoering aan deze agenda gaan geven

Nieuwe technologie 

Op korte termijn willen partners onder andere maximale inzet op nieuwe technologie. Hiermee kan er meer aandacht naar de patiënt of cliënt, daar waar dat het hardste nodig is. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en vicevoorzitter SBB: ‘De arbeidsmarktagenda 2023 moet eraan bijdragen dat ook meer jongeren ontdekken hoe belangrijk de zorg is, met al z’n mogelijkheden en technieken. Dat laat het kabinet ook zien met extra investeringen. En daar hebben we ook alle andere partijen voor nodig. Deze arbeidsmarktagenda is daarom belangrijk. En nog belangrijker is hoe onderwijs, gemeenten en zorginstanties in de regio vervolgens uitvoering aan deze agenda gaan geven.’

Deze agenda is het nadrukkelijke startpunt van de samenwerking en geen eindpunt. Partners werken de komende periode zowel landelijk als regionaal aan het verder concretiseren van deze Arbeidsmarktagenda.

Meer informatie: https://www.aanhetwerkvoorouderen.nl/