‹ Terug naar alle regionale pacten

Beroepsonderwijs aangesloten bij deRotterdamseZorg

Mooie ontwikkelingen in regio Rotterdam: door het vormen van Zorgpact Rotterdam, wordt er beter samengewerkt door onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheid. Recentelijk heeft het onderwijs zich aangesloten bij het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg.

Beroepsonderwijs aangesloten bij deRotterdamseZorg

Bestuurlijke samenwerking onderwijs, zorg en gemeente in Rotterdam

In de werkgeversvereniging deRotterdamseZorg, zijn 24 zorginstellingen verenigd. Zij werken samen en delen hun kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in regio Rotterdam. Onderwijs en gemeente zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners. De wethouder onderwijs en zorg, directeuren van de gemeente en bestuurders van zorginstellingen en onderwijs treffen elkaar bij het 'bestuurlijk platform zorg' en overleggen daar over de actuele en toekomstige arbeidsmarktvraagstukken.

Albeda, Zadkine en Hogeschool Rotterdam aangesloten

Aangejaagd door het Zorgpact, is de samenwerking met partners verder geïntensiveerd en zijn ook de medewerkers van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente intensief betrokken. Om samen nog beter initiatieven als werkplekleren, levenlangleren en omgaan met technologie te realiseren, zijn Albeda, Zadkine en Hogeschool Rotterdam aangesloten bij deRotterdamseZorg. Het bestuur kent namelijk nu een bestuurskamer zorg en onderwijs. In deze bestuurskamer maken de bestuurders van zorg en onderwijs afspraken over de projecten die worden gestart om de arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. De directeuren van het onderwijs versterken de kerngroep van deRotterdamseZorg en medewerkers van beide sectoren participeren in de vele projecten die moeten zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel in een veranderende zorg.

Samenwerking en innovatie

Fabian Lionaar, programmamanager Zorgpact, licht toe: “In zijn korte bestaan heeft Zorgpact Rotterdam voor de nodige ontwikkelingen gezorgd. Eén van de ontwikkelingen is dat het onderwijs zich heeft aangesloten bij het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg.” Volgens Lionaar zorgt het Zorgpact niet alleen voor intensievere samenwerking, maar ook voor innovatie: “Het onderwijs is nu nadrukkelijk betrokken bij de regionale strategische personeelsplanning. Hun input zorgt dat het model veel nauwkeuriger is en beter meebeweegt met de bewegingen in het onderwijs. De multidisciplinaire werkgroepen (medewerkers uit zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en de gemeente) zorgen voor innovatieve pilots. De discussies zorgen voor nieuwe inzichten en out of the box benaderingen.”

Gerelateerd aan