‹ Terug naar alle regionale pacten

Contact maken: geslaagde themabijeenkomst in Flevoland

Op donderdag 2 maart vond in de Hanzeborg in Lelystad de themabijeenkomst ‘In contact met de klant’ van Zorgpact Flevoland plaats. Met een opkomst van zo’n 250 studenten, stagebegeleiders, praktijkopleiders, docenten, cliënten, vrijwilligers, bestuurders en beleidsmakers uit zorg, welzijn en overheid was de bijeenkomst al meer dan geslaagd. De deelnemers spraken met elkaar over vragen als ‘Wat verstaan we onder contact maken?’ en ‘Hoe kunnen we zorgen dat onderwijs en praktijk hetzelfde verstaan onder contact maken?’

Contact maken: geslaagde themabijeenkomst in Flevoland

Het thema ‘Contact maken’ kwam in diverse workshops aan de orde. Bijvoorbeeld via sketches, filmpjes en oefeningen. Ook was er een werksessie voor beleidsmakers en bestuurders van organisaties, onderwijs en overheden. In aanwezigheid van Doekle Terpstra, aanjager van het landelijk Zorgpact, brainstormden zij over hoe zij samen het beste een blijvende samenwerking organiseren. En hoe een structurele verbinding te maken tussen welzijn en zorg, bijvoorbeeld in de wijk.

Succes 

De workshops hebben een aantal kritische succesfactoren opgeleverd voor het maken van contact. Deze factoren kunnen worden ingezet bij het opleiden en vormen van medewerkers. Maar het grootste succes was het gezamenlijk invullen van de workshops door koppels bestaande uit een medewerker uit het werkveld en een uit het onderwijs. Zij maakten daarbij gebruik van de inbreng van studenten, cliënten en vrijwilligers. Werkveld en onderwijs leerden van elkaar welk gedrag zij terug willen zien op de werkvloer als het over contact maken gaat. Daar werd de verbinding tussen praktijk en onderwijs echt concreet.

De deelnemers aan de werksessie met Doekle Terpstra hebben een aantal initiatieven voor blijvende samenwerking geopperd die zij de komende tijd gezamenlijk verder ontwikkelen.

Samen werken aan toekomstbestendige zorg en welzijn 

De themabijeenkomst was een van de concrete acties van het Zorgpact Flevoland. Dit is een initiatief van Zowelwerk en Windesheim en voorbereid door een werkgroep van vertegenwoordigers uit zorg en welzijn en onderwijs[1]. In dit samenwerkingsverband inspireren werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs en overheden in Flevoland elkaar om huidige en toekomstige professionals in zorg en welzijn blijvend goed op te leiden. Eén van de thema’s in het Zorgpact is de ‘vertaling’ van opleidingskwalificaties naar de eisen en verwachtingen vanuit het werkveld en het ‘spreken’ van een gemeenschappelijke taal daarin. Maar ook de vraag hoe we alle niveaus, in het bijzonder de lagere, kunnen laten participeren. Lees hier het groeidocument (versie maart) van Zorgpact Flevoland.

Meedoen? 

De komende tijd buigen de huidige partners van het Zorgpact zich over nog meer gezamenlijke acties. Organisaties die samenwerken aan een betere afstemming en aansluiting bij het opleiden van zorgprofessionals kunnen zich aansluiten bij het Zorgpact Flevoland. Nieuwe en bestaande initiatieven zijn welkom. Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met Mildred Antonius, adviseur Zowelwerk, m.antonius@cmo-flevoland.nl, of Yamina Krai, projectmedewerker Zowelwerk, y.krai@cmo-flevoland.nl, of via 0320 - 244 259.

[1] Windesheim, Woonzorg Flevoland, MBO College Almere, MBO College Lelystad, ROC Landstede, ROC Friese Poort, ROC TOP, InteraktContour, Triade, Kwintes, MEE IJsseloevers, SBB, gemeente Almere, Welzijn Lelystad