‹ Terug naar alle regionale pacten

De rol van gemeenten en provincies bij het Zorgpact

De rol van gemeenten en provincies bij het Zorgpact

Vanuit regionale zorgpacten en koplopers ontvingen we signalen en vragen over het betrekken van gemeenten en provincies bij hun initiatieven. Daarnaast bestond er landelijk geen goed beeld over de participatie van (regionale en lokale) overheden bij de zorgpactinitiatieven. Informatie hierover hebben we opgehaald bij contactpersonen van regionale zorgpacten en van koplopers. Hieruit hebben we enkele goede voorbeelden verzameld en lessen proberen te trekken. Daarmee hopen we u als lezer inzicht te geven in de betrokkenheid van gemeenten bij zorgpacten en koplopers en inspiratie te bieden voor het verder betrekken van overheden bij uw activiteiten of initiatieven.

Lees hier de notitie: De rol van gemeenten en provincies bij het Zorgpact

Oproep

Deze notitie is een momentopname en verre van compleet. Mocht u nog goede voorbeelden, tips of adviezen hebben voor het betrekken van overheden (of het verbeteren van deze notitie), dan ontvangen wij die graag. Mocht u nog een hulpvraag hebben over het betrekken van overheden bij uw initiatief, dan denken we graag met u mee! U kunt hiervoor contact opnemen met Vanessa Roelse: v.roelse@pbt-netwerk.nl