‹ Terug naar alle regionale pacten

Drie nieuwe labs in Midden Nederland

Om studenten beter voor te bereiden op de ontwikkelingen in de zorg, lanceert ROC Midden Nederland per 1 november 2018 drie nieuwe labs op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ICT.

Drie nieuwe labs in Midden Nederland

Dagelijks zien we berichten over de toekomstige zorg in Nederland. In toenemende mate zullen ouderen zelfstandig blijven wonen en aangewezen zijn op ‘zorg op maat’. Door techniek in te zetten kunnen de toenemende kosten enigszins in de hand worden gehouden.

Naast kostenbeheersing hebben we te maken met grote tekorten in de zorg. De verwachting is dat in 2022 een arbeidsmarkttekort (zorgbreed) is tussen de 87.000 en 128.500 medewerkers.

We staan dus met elkaar voor een grote uitdaging. Om de studenten beter voor te bereiden op de ontwikkelingen in de zorg, lanceert ROC Midden Nederland per 1 november 2018 drie nieuwe labs op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ICT.

Basislab

Op het Gezondheidszorg College in Utrecht komt een zogenaamd basislab. Het Gezondheidszorg College leidt samen met de regionale zorgorganisaties op en probeert hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (toekomstige) zorgvraag. Door de krachten van zorg-, techniek- en ICT-opleidingen te bundelen wordt een bijdrage geleverd aan de innovatievraag die speelt in de arbeidsmarkt regio Utrecht.
Door studenten te laten werken met slimme innovaties in een interactief lab, krijgen toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals de ruimte om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Techniek in de zorg zal in het basiscurriculum verankerd zijn.

Verdiepend lab

Op de Techcampus in Nieuwegein komt een verdiepend lab. Hier kunnen studenten techniek en ICT samenwerken aan opdrachten en projecten binnen een zorgomgeving. Techniek kent een zeer uitgebreid werkveld waar het raakvlak met de zorg er een van is. Binnen hun curriculum maken de studenten kennis met de technieken maar in een brede toepassing. Denk bijvoorbeeld aan zorg op afstand met een grote aandacht voor veiligheid en privacy, inzet van domotica en virtual reality (VR).

Mobiel zorglab

Het derde lab is een mobiel zorglab. Het mobiele zorglab is een interactieve leeromgeving waarin studenten en medewerkers van zorginstellingen en -aanbieders ervaring opdoen met een veranderende vraag en zorgbehoefte. In het mobiele zorglab gaat het om beleving, ervaring en interactie. Aan de hand van zes thema’s leren studenten en medewerkers uit het werkveld hoe ze de zelfredzaamheid van mensen kunnen versterken en daarmee de gezondheid en het welbevinden kunnen verhogen.

De rol van de zorgprofessional in de toekomst verplaatst zich steeds meer van ziekenhuizen naar mensen thuis (zorg in de wijk). Het mobiele zorglab verbindt de wereld van het onderwijs met het werkveld, en dan ook nog eens in de wijk.

City Deal Health Hub Utrecht

Op 29 mei jl. ondertekende Paul van Maanen, voorzitter college van bestuur van ROC Midden Nederland de City Deal Health Hub Utrecht. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers werken samen in de Health Hub Utrecht aan thema’s als wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Met als belangrijkste doel: een gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen.

ROC Midden Nederland kan met de ‘future labs’ een belangrijke bijdrage leveren. De labs bereiden de studenten op een goede manier voor op de toekomstige ontwikkelingen.

bron: www.zorgpactmiddennederland.nl

Gerelateerd aan