‹ Terug naar alle regionale pacten

Flevoland wil 'gat' dichten tussen werkveld en onderwijs

Jan Krol, coach belevingsgericht werken bij Woonzorg Flevoland, is vanaf de start voorzitter van het Zorg- en Welzijnspact Flevoland. Hij vertelt waarom Woonzorg Flevoland vanaf het begin meedoet. Én wat de samenwerking oplevert voor de hele sector zorg en welzijn in Flevoland.

Flevoland wil 'gat' dichten tussen werkveld en onderwijs

Kloof tussen werkveld en onderwijs
Woonzorg Flevoland vindt binnen het Zorg- en Welzijnspact meerdere partijen vertegenwoordigd, die samen op willen trekken om zorg, welzijn en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Krol: "Het begon allemaal met wat we binnen ons Zorgpact ‘het gat’ zijn gaan noemen: de kloof die wordt ervaren in de aansluiting tussen werkveld en onderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om contact maken met de klant, bewoner, cliënt. Daar zijn nieuwe thema’s bij gekomen. Werkgevers in zorg, welzijn en onderwijs zoeken samen met het Werkbedrijf naar mogelijkheden om te voldoen aan de SROI-verplichting. Het imago van en beeldvorming rond VVT bij jongeren verbeteren. Actuele zorg- en welzijnssituaties omzetten in onderwijsproducten. De aansluiting tussen welzijn en zorg versterken. Nieuwe vormen van praktijkleren ontwikkelen waarin studenten, vaste medewerkers, cliënten en hun netwerk en docenten samen werken en leren.” 

Uitvinden hoe het moet
Krol legt verder uit dat de werkwijze binnen het pact goed aansluit bij Woonzorg Flevoland: “De aangesloten organisaties willen graag ‘iets doen’ om het gat te dichten. Door te experimenteren, pilots te draaien, elkaar te vinden en samen op te trekken vanuit een gemeenschappelijk belang. Dat past goed bij Woonzorg Flevoland: niet eindeloos praten, maar gaan en uitvinden hoe het moet terwijl je het doet. Voor de VVT is het belangrijk in een ander licht gezien te worden. De sector verdient dat en dat zal er ook voor zorgen dat er meer mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg willen werken. Belangrijk is dat je het samen doet. Zie daar de succesformule van het Zorg- en Welzijnspact Flevoland. Het werkt omdat je samen optrekt en toewerkt naar concrete resultaten. En resultaten geven energie!”

Korte lijnen
De samenwerking heeft ook andere voordelen: “We vinden elkaar nu ook gemakkelijker buiten het Zorg- en Welzijnspact om. Men kent elkaar en de lijnen zijn kort. We merken dat het pact intussen een aanzuigende werking heeft. Dat is mooi, maar we moeten wel opletten dat we niet te traag worden door te veel partijen aan tafel. Een partij die we nog graag zien aanschuiven is de lokale overheid. Ook zij hebben er tenslotte belang bij dat zorgprofessionals optimaal kunnen presteren en beschikken over de juiste vaardigheden en up-to-date kennis. En dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren.” 

“We hebben we met het Zorg- en Welzijnspact een slagvaardig instrument in antwoord op vragen die op het moment spelen binnen zorg, welzijn en onderwijs. Samen komen we daarin verder.”