Iedereen betrekken

Vroegsignalering, flexibel onderwijs in de wijk, de rol van professionals en vrijwilligers bij cliënten en gebruik van technologie. Dat zijn de thema’s waarop het nieuwe Zorgpact Gelderland zich richt. In mei zullen de regionale partijen naar verwachting hun steun voor dit pact uitspreken.

Iedereen betrekken

De eerste "kruitdampen" van het anders werken zijn opgetrokken voor de Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties. ‘Werkgevers wilden eerst ervaring opdoen met werken in de wijk. Nu dit in de basis op orde is, willen ze het onderwijs hier graag bij betrekken’, zegt Levien Rademaker van de werkgeversvereniging van Zorg & Welzijn in Gelderland (WZW). ‘Ook gemeenten zijn gespitst op samenwerking. Ze waren al verantwoordelijk voor een goede arbeidsmarkt en het welzijn van inwoners, maar hebben de wmo-taak erbij gekregen. Verschillende organisaties hebben een rol in deze transitie en dat was dan ook de aanleiding om dit Zorgpact op te zetten.’

Geen feestje voor select gezelschap

WZW, gemeenten Nijmegen en Arnhem, zorg- en welzijnsorganisaties Spectrum, Elan en Pluryn, Radboud UMC, Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Rijn IJssel stellen nu de tekst op van het Zorgpact Gelderland. De schrijvers willen ervoor waken dat het plan geen feestje wordt van een select gezelschap. ‘We willen voor elke organisatie expliciet benoemen wat aantrekkelijk is om aan te sluiten bij het Zorgpact. Daarmee willen we deelnemers stimuleren om het voortouw te nemen bij de uitwerking van de thema’s waarop we ons willen richten.’

Levien Rademaker
Levien Rademaker

Zo snel mogelijk erbij zijn

Zorgpact Gelderland wil problemen van burgers in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken, om erger te voorkomen. Ook vinden de opstellers van het pact belangrijk vast te stellen wat de rol van professionals en vrijwilligers is, als iemand bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname zorg thuis nodig heeft. ‘Hoe verloopt het proces van klachten, behandeling en herstel thuis? En hoe kunnen we dat stroomlijnen? Hoe zorgen we ervoor dat de keten goed met elkaar samenwerkt?’

Daarnaast komt er een wijk-leeromgeving om onderwijsinstellingen dichter bij de praktijk te brengen. ‘Het onderwijs verplaatst zich stukje bij beetje naar "buiten". Onze Gelderse koplopers zetten we mooie projecten op. In samenwerking met Zorgalliantie, een netwerk van dertig organisaties uit zorg, welzijn en wonen, worden nu proeftuinen opgezet waarin studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Radboud Universiteit meteen als onderzoekers aan de slag gaan. En in de gezondheidscentra van Sparkcentres zijn studenten en docenten werkzaam.’

Daarnaast zet het Zorgpact in op het gebruik van technologie. ‘Met drie roc’s en negen zorg- en welzijnsorganisaties zijn we nu bezig om zorgtechnologie in roc-kwalificatiedossiers vorm te geven. Het werkveld fungeert daarbij als "kennisleverancier". De organisaties lezen kritisch mee en helpen de roc’s de vertaling te maken naar onderwijs.’

Er is veel zorgtechnologie en de toepassing ervan in de sector is geslaagd, stelt Rademaker. ‘Voorlopers binnen zorgorganisaties zijn vaak al behoorlijk ver met het gebruik van zorgtechnologie, maar dat geldt niet voor alle medewerkers en cliënten. We zien hier onder meer een uitdaging in voor de roc’s. Mbo’ers kunnen vaak prima overweg met zorgtechniek en zouden professionals en cliënten daarin kunnen begeleiden.’

Vroegtijdig nadenken over vraagstukken

Tijdens het schrijfproces nodigen de opstellers van het pact ook andere betrokkenen uit. Zo denken Ondernemingsraden mee, omdat medewerkers heel goed weten welke vraagstukken er zijn om de zorg anders te organiseren. En een zorgverzekeraar is betrokken bij het thema vroegsignalering. ‘De werkwijze van problemen snel bij de kop pakken heeft geen relatie met het behandelen van klachten. Werkgevers worden betaald voor geneeskundige interventies. We zijn dan ook blij dat de zorgverzekeraar nu al met ons wil meedenken hoe we dit kunnen oplossen.’