‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Regionale pacten
  • Landelijk en regionaal perspectief op arbeidsmarktvraagstukken naast elkaar gelegd in Zeeland

Landelijk en regionaal perspectief op arbeidsmarktvraagstukken naast elkaar gelegd in Zeeland

Afgelopen 23 februari vond een werkbezoek plaats vanuit de Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) van VWS aan ViaZorg, de regionale werkgeversorganisatie voor zorg & welzijn in Zeeland. Wat begon als een persoonlijke kennismaking op de Landelijke Zorgpact Werkdag afgelopen 8 december, resulteerde in een kansrijke uitwisseling, waarbij ook RegioPlus en Zorgpact aansloten.

Landelijk en regionaal perspectief op arbeidsmarktvraagstukken naast elkaar gelegd in Zeeland

Doel was om elkaar te informeren over het zicht krijgen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van zorg & welzijn en het oplossen van (toekomstige) knelpunten. Hoe wordt daar op landelijk en op regionaal niveau aan gewerkt?

Specifiek Zeeuws 

Vanuit ViaZorg werd aandacht gevraagd voor de grote geografische spreiding waar onze regio mee te maken heeft en de ambities voor een grenzeloze arbeidsmarkt richting Vlaanderen. Ook de jarenlange unieke samenwerking tussen zorgorganisaties en opleiders rondom het regelen van de BOL-stages (Fluenz) en de toekomstige Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg werden uitgelicht.

De huidige arbeidsontwikkelingen daarentegen verschillen niet zoveel van de andere regio’s: de tekorten aan Verzorgenden 3 IG en de nu al spelende tekorten aan de beroepen die in het RegioPortret zijn gekenmerkt als tekortberoepen 2020 voor heel Nederland.

Rekenmodel 

Om in de toekomst tijdiger de trends te kunnen vaststellen wordt in opdracht van de Directie MEVA gewerkt aan een nieuw model voor arbeidsmarktverkenningen, dat behalve demografische ontwikkelingen, de zorgvraag, ook ontwikkelingen in het regionale werkveld meeneemt. Als input voor dit nieuwe model is door ViaZorg, met groot commitment vanuit de organisaties, meegewerkt aan de pilot langdurige zorg. Dit resulteert dit jaar o.a. in verschillende beleids- en bestuursdialogen. ViaZorg kijkt met verwachting uit naar de scenario mogelijkheden en doorrekeningen die dit rekenmodel gaan bieden.

Ambities 

In Zeeland liggen de ambities in de samenwerking van zorg & welzijn en onderwijs hoog, getuige de 7 thema’s van het recente Zorgpact. Kenmerkend voor de regio is dat veel organisaties te klein zijn om geheel op eigen kracht een kwaliteitsslag te maken. Kansrijk voor de samenwerking is dat organisaties minder gedreven lijken om het eigen marktaandeel te behouden of te vergroten maar vooral om economisch gezond te worden. Ook wil men de eigen arbeidsmarktproblemen niet oplossen door uit de vijver van de buurman te vissen maar gezamenlijk tot meer structurele oplossingen komen. Onder andere in de sector VVT zijn de tekorten groot en staan werkgevers open voor allerlei oplossingen, zie bijvoorbeeld het Zorgpact Zeeland!

Gerelateerd aan