‹ Terug naar alle regionale pacten

Midden- Brabant beweegt mee met veranderlijk zorglandschap

In regio Midden-Brabant vond vrijdag 3 februari een bijeenkomst plaats van het Algemene Bestuur van de Zorgacademie. Het doel van de bijeenkomst: het programma voor 2017 vaststellen.

Midden- Brabant beweegt mee met veranderlijk zorglandschap

Bij binnenkomst in de zaal van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) valt het meteen op: deze groep mensen kent elkaar goed. Er heerst een ongedwongen en informele sfeer. Volgens Fred van der Westerlaken, van Onderwijsgroep Tilburg, is dat niet altijd zo geweest: “Toen we met de Zorgacademie startten, was iedereen nog wat onwennig en hield men de kaarten tegen de borst. Maar omdat we in elkaar hebben geïnvesteerd, zijn we een hecht netwerk geworden. Deze regio kenmerkt zich nu door regelvrij te werken. Dit gezelschap is in staat om te doen wat we beloven.”

Van overschot naar tekort 

Sinds de ondertekening van een regionaal zorgakkoord in 2015 onder de vlag van de Zorgacademie , is de zorgsector in de regio snel veranderd. Rita Arts van ETZ vertelt: “Het doel van de Zorgacademie is het onderwijs en de beroepspraktijk mee te laten bewegen met de veranderingen in de zorg. Na ondertekening van het zorgakkoord, kampten we met een overschot aan zorgpersoneel in de regio. Nu moeten we inspelen op een tekort. Zo snel kunnen die veranderingen in de zorg dus gaan.”

Vier pijlers 

De plannen van de Zorgacademie voor 2017 worden uitgewerkt aan de hand van vier pijlers:

  1. Opleidingsafspraken in de regio Dit houdt onder andere in: het ontwikkelen van een gezamenlijke monitor waarin zowel de opleidingsbehoefte van zorgorganisaties als het opleidingsaanbod (studenten) bij elkaar komt. Op basis van deze monitor kunnen regionale opleidingsafspraken worden gemaakt. Ook zullen de innovatieve leerafdelingen worden uitgebreid om stagecapaciteit te vergroten.
  2. Ontwikkeling van medewerkers De plannen voor 2017 zijn: Afspraken maken over het uitwisselen van medewerkers tussen instellingen, loopbaanpaden over de grenzen van de instellingen heen ontwikkelen en middels gerichte activiteiten medewerkers in beweging brengen. Dit alles ondersteund door een digitaal platform.
  3. Innovatie In 2017 wil de Zorgacademie kennisdeling op het gebied van innovaties organiseren en faciliteren, bijvoorbeeld door het faciliteren van een kennisnetwerk- of platform met innovatiemedewerkers uit zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Denk hierbij aan het opzetten van transmurale proeftuinen of het introduceren van de nieuwe (positieve) visie op gezondheid integreren in de curricula van de opleidingen.
  4. Optimaliseren leer- en zorgpraktijk Het stimuleren van leren op de werkvloer door het aanbieden van een digitale leeromgeving in de vorm van games, apps en e-learning. Daarnaast het coachen van medewerkers om een leven lang te leren en ontwikkelen. Tevens zal de zorgacademie  overleggen faciliteren in de regio voor specifieke doelgroepen. Het is immers belangrijk om in Zorgacademieverband van elkaar te kunnen leren!

Zorgpact Midden-Brabant 

De Zorgacademie Midden-Brabant bestaat uit een netwerk van twaalf zorginstellingen en drie opleidingsinstituten in de regio: Avans Hogeschool (hbo), Fontys Hogescholen (hbo) en ROC Tilburg (mbo). Eind vorig jaar is de Zorgacademie aangesloten bij de Zorgpactbeweging met het regionaal Zorgpact Midden-Brabant. Wat heeft deelname aan het Zorgpact gebracht? Henk Hendrix, projectleider van de Zorgacademie: “Het Zorgpact bevestigt dat we op een goede koers zitten. Ook biedt het landelijke netwerk mogelijkheden om inspiratie op te doen in de andere regio’s.”

Blijven leren 

Annemarie Knottnerus, programmaleider van het landelijke Zorgpact, beaamt dat de regio op de goede weg zit: “Jullie hebben een duidelijke gezamenlijke ambitie, visie en pijlers. Dan ben je al een heel eind! Het is nu zaak om bijtijds te evalueren: zijn de activiteiten die we doen, nog steeds activiteiten die aan onze ambitie bijdragen? Een ander advies aan jullie is om te selecteren waarmee je aan de slag gaat. Door niet teveel tegelijk op te pakken maar kleine successen te vieren, houd je deze energie vast!”

Gerelateerd aan