‹ Terug naar alle regionale pacten

Nieuw regionaal Zorgpact ondertekend in West Brabant

Op donderdag 26 april is Zorg- en Welzijnspact West- Brabant ondertekend. Met dit regionale Zorgpact willen werkgevers, onderwijs en overheid de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast wil men de ondersteuningsafhankelijkheid van de cliënt verminderen, en zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de regio.

Nieuw regionaal Zorgpact ondertekend in West Brabant

Marianne de Bie is wethouder in Breda voor D66, en vandaag dagvoorzitter voorde ondertekening van Zorg- en Welzijnspact West- Brabant. Bij aanvang van de bijeenkomst schetst zij een toekomstbeeld van de zorg in de regio: ‘De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn is de grootste werkgever in West – Brabant. Het is ook een arbeidsmarkt die te maken heeft met veel problemen. Zo moesten we een tijd terug afscheid nemen van veel mensen, en nu hebben we een groot tekort. Hoe krijgen we voldoende mensen aan het werk? We hebben behoefte aan goede mensen, en daar hebben we allemaal belang bij.'

Op dit moment zouden we 100 man extra kunnen verwelkomen

De Bie kan uit ervaring spreken, als het gaat om de zorg: ‘Werken in de zorg is zwaar. Dat weet ik, want voordat ik wethouder werd heb ik in de zorg gewerkt. Het is lichamelijk, maar soms ook psychisch belastend. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die het zwaar hebben, een andere plek krijgen, zonder dat ze uit de zorg verdwijnen?’ Ook Annette van Hemert, hoofd HRM bij zorginstelling Groenhuysen, is bekend met de tekorten in de regio: ‘We moeten echt nieuwe mensen gaan aantrekken, de ‘gewone’ instroom is niet voldoende. Op dit moment zouden we 100 man extra kunnen verwelkomen.’

Beroepennavigatie 

Zij- instroom is één van de manieren om nieuwe mensen aan te trekken. Ferdie Roks is zo’n zij-instromer en werkt bij zorginstelling Kloek. Hij heeft pas op latere leeftijd gekozen voor de zorg, nadat hij een beroepennavigatie gevolgd. De beroepennavigatie is een oriëntatieprogramma van CalibrisAdvies, voor kandidaten die een andere uitdaging zoeken in de vorm van een nieuwe baan of opleiding. Tijdens een oriëntatieperiode wordt er praktijkervaring opgedaan en krijgt de kandidaat een beter beeld van diverse sectoren. Roks vertelt: ‘Ik ben gestart in elektrotechniek. Bij de navigatie heb ik eerst mezelf leren kennen, en verdiept in de zorg. Ik denk dat zo’n beroepennavigatie al in de brugklas zou moeten worden aanboden. Want dan kom je er pas achter wat je echt wilt.’

Combinatie van techniek en zorg 

Volgens Roks is zijn technische opleiding geen belemmering, maar juist een toevoeging voor zijn huidige werk: ‘Ik kan mijn technische kennis regelmatig toepassen, bijvoorbeeld door snel iets te vervangen of te repareren. Ik breng dus eigenlijk een combinatie van techniek en zorg!’ Roks is tevreden over zijn baan, maar zou wel graag meer mannelijke collega’s hebben: ‘Zorg van man tot man is belangrijk. Een vrouw wil niet altijd door een man worden geholpen. En misschien wil een man soms liever door een man worden verzorgd. Dat kan bijdragen aan de eigenwaarde van zo’n man.’

Ik kan mijn technische kennis regelmatig toepassen

Onderzoeken van mogelijkheden

Nadat de aanwezigen in thematafels afspraken hebben gemaakt, wordt het Zorg- en Welzijnspact West- Brabant ondertekend. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, moedigt de aanwezigen aan om niet te bang te zijn om te innoveren: ‘Er kan vaak zoveel meer dan men denkt. Mocht je tegen belemmeringen aanlopen door regelgeving, neem contact op het met landelijke team van het Zorgpact. Wij onderzoeken dan de mogelijkheden binnen het huidige beleid.’

Ondertekening van het regionale Zorgpact, door Joost de Jongh (Kellebeek college), Marianne de Bie (wethouder Breda) en Brigite van Haaften (bestuurder SDW)

Onorthodox denken

Ook roept Terpstra op tot betere samenwerking binnen het publieke domein: ‘De tekorten zullen nog groter worden. Dit kan niet vanuit het eigen perspectief worden opgelost. Er wordt in het publieke domein vaak nog institutioneel gedacht, terwijl in deze sector bij uitstek goede samenwerking en innovatie centraal zou moeten staan. Wat dat betreft loopt de publieke sector achter op de private sector. Laten we onorthodox gaan denken en samen innoveren!”

Met de ondertekening van het regionale Zorgpact, heeft West – Brabant de eerste stappen gezet. Lees hier het actieplan van Zorg- en Welzijnspact West-Brabant.