‹ Terug naar alle regionale pacten

Nieuwe subsidieregeling opgezet voor laaggeletterde werknemers

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid, ook in de zorg.

Nieuwe subsidieregeling opgezet voor laaggeletterde werknemers

Maar liefst 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben dikwijls moeite met het invullen van formulieren, versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Dit heeft gevolgen voor uw organisatie. Beperkte en geringe kennis van taal, in woord en geschrift, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor een organisatie.

Twee zorgorganisaties die zich inzetten voor taalvaardigheid van hun werknemers zijn Hago Zorg en HWW Zorg.

Ook uw organisatie kan zich inzetten. Voor ondersteuning is via het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal een subsidieregeling opgezet voor laaggeletterde werknemers.

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten. Hierbij geldt een subsidieplafond per aanvraag van € 50.000, waarbij de subsidie maximaal 67% van de subsidiabele kosten bedraagt. De subsidie is bedoeld voor trajecten die niet onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of Inburgering vallen. 

Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend. 

 U kunt de subsidieregeling hier bekijken. Onder de knop Helpdesk - FAQ is er een veel gestelde vragen en antwoordenlijst gemaakt. U kunt uw aanvullende vragen stellen via de website van het Steunpunt of rechtstreeks aan f.bos@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Deze subsidieregeling is opgenomen in het regelingenoverzicht van het Zorgpact. Klik hier om het volledige regelingenoverzicht te bekijken.