‹ Terug naar alle regionale pacten

Noord Holland organiseert eerste regionale uitwisseling

Op donderdag 23 maart kwamen de koplopers en regionale pacten uit Noord Holland samen. Daarmee heeft de regio een primeur: dit is de eerste regionale bijeenkomst met het doel om kennis te maken en inzicht te krijgen in de verschillende initiatieven in deze regio. Waar liggen verbindingen of mogelijkheden voor samenwerking?

Noord Holland organiseert eerste regionale uitwisseling

Noord Holland is een ambitieuze regio: na een kleine anderhalf jaar Zorgpact bevinden zich hier maar liefst acht koplopers, twee regionale Zorgpacten en een goedgekeurde aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds.

Maar de verbinding tussen de projecten kon beter, volgens Helma Marlet (Zorgpact Noord-Holland Noord, Groot-Amsterdam en Zaanstreek-Waterland), Anne-Marie Bas, Jasmijn Pronk (beiden Wijkleerbedrijf Nieuw West) en Vanessa Roelse (Zorgpact). Zij constateerden namelijk dat het voor koplopers niet altijd bekend is wat de regionale pacten inhouden en dat sommige regionale pacten andersom niet altijd alle koplopers goed kennen. Tijd voor een nadere kennismaking en onderlinge uitwisseling. Tijdens de bijeenkomst op 23 maart, is er van elk initiatief iemand aanwezig. Dat draagt bij aan het doel van de middag: kennismaken en inzicht krijgen in elkaars initiatieven. Nadat iedereen zichzelf en de projecten heeft geïntroduceerd, valt meteen op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de initiatieven. Zo vindt het leren veelal plaats in de praktijk. De aanwezigen zijn het erover eens dat multidisciplinair leren de toekomst is. Tussen zorg, tussen zorg en welzijn en tussen andere sectoren. Maar ook tussen niveaus: mbo en hbo en binnen mbo.

De aanwezigen geven aan de bijeenkomst inspirerend te vinden en deze graag een vervolg te geven, bijvoorbeeld door een bijeenkomst ingestoken op thema’s die om verdere verdieping vragen.

Wil jij ook meer verbinding tussen de Zorgpactinitiatieven binnen je regio? Neem dan contact op met het Zorgpact.