‹ Terug naar alle regionale pacten

Op weg naar een Rotterdams Zorgpact

Dinsdag 15 maart was Doekle Terpstra te gast bij koploper Opleiden voor de Toekomst. In dit initiatief van Rotterdamse zorgorganisaties, roc’s en Hogeschool en de gemeente Rotterdam, ontdekken studenten en professionals samen hoe ze cliënten kunnen ondersteunen hun eigen leven te leiden. De Rotterdammers laten dit zien in drie proefprojecten, die het fundament vormen van een Rotterdams Zorgpact.

Op weg naar een Rotterdams Zorgpact

Het werkbezoek vond plaats bij de AntesGroep, een van de deelnemers aan een proefproject van Opleiden voor de Toekomst. Jacqueline Vermaat van de gemeente Rotterdam leidde het gesprek. Zij is procesmanager van het op te richten Zorgpact Rotterdam. Eind maart is een visiesessie gepland met bestuurders, waarmee de basis wordt gelegd voor een Rotterdams Zorgpact. De ambitie is om juni dit jaar te komen tot dit Rotterdams Zorgpact.

Leren ontdekken

Tijdens de bijeenkomst werd een film vertoond, waarin studenten, praktijkopleiders, en docenten van onderwijsinstellingen vertellen over de meerwaarde van opleiden op de werkplek. Praktijkopleider Marjo van Mullem (AntesGroep): ‘Vroeger hadden de studenten op school gehoord hoe het moest en deden ze bij ons praktijkervaring op. In dit proefproject hadden hebben we een visie ontwikkeld, over hoe we psychiatrische cliënten zelf kunnen laten bepalen wat ze nodig hebben. We hebben de eerstejaars die theorie zelf uitgelegd. De praktijk was een heel ander verhaal. Want zowel studenten als professionals hadden er geen ervaring mee. Ze hebben samen ontdekt hoe dit vorm te geven.’

In gesprek

De deelnemers bespraken een aantal belangrijke thema’s rondom de transitie van zorg en welzijn. Zo signaleren werkgevers en onderwijsinstellingen onder andere “druk” van sommige gemeenten en beroepsorganisaties om hoger opgeleiden aan te nemen, terwijl er ook behoefte is aan mbo’ers van niveaus 1 en 2. Zij kunnen cliënten thuis goed ondersteunen als ze bijvoorbeeld na een verblijf in het ziekenhuis moeten herstellen. Daarnaast zouden zorgverzekeraars niet alleen behandeling van stoornissen moeten vergoeden, maar ook de zorg die erop is gericht cliënten hun eigen leven te laten leiden.

Meer dan proefprojecten

De tastbare resultaten van opleiden op de werkplek en leren van elkaar, smaken naar meer. Geen proefprojecten meer, maar dagelijkse praktijk. Onderwijs en de praktijk van zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt zowel voor beroepsopleidingen als voor bij- en nascholing voor professionals uit de zorg. Directeur Jacqueline Stuurstraat van deRotterdamseZorg vatte de Rotterdamse sfeer van de bijeenkomst goed samen toen ze zei: ‘We gaan dit doen!' 

Gerelateerd aan