‹ Terug naar alle regionale pacten

Op weg naar een Rotterdams Zorgpact

In drie proefprojecten hebben de Rotterdamse zorgorganisaties en onderwijsinstellingen van koploper Opleiden voor de Toekomst inmiddels een schat aan ervaring opgedaan met opleiden op de werkvloer. Studenten en professionals van GGZ-instelling AntesGroep, thuiszorgorganisatie CureMare en het brandwondencentrum van Maasstad Ziekenhuis ontdekken samen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat cliënten baas zijn over hun eigen leven. Het is nu tijd voor de volgende stap. Toepassing van deze werkwijze in alle zorgorganisaties en met alle onderwijsinstellingen in de regio.

Op weg naar een Rotterdams Zorgpact

De gemeente heeft inmiddels het initiatief genomen om Zorgpact Rotterdam in oprichting te coördineren. Projectleider Jacqueline Vermaat heeft eind maart een visiesessie georganiseerd met bestuurders, waarmee de basis is gelegd voor een Rotterdams Zorgpact. De ambitie is juni dit jaar te komen tot dit Rotterdams Zorgpact.

Dat moet de basis zijn voor gezamenlijke activiteiten om de transformatie in de zorg te realiseren. De regionale partners zijn op en top gemotiveerd om aan de slag te gaan. Sjef Czyzewski, voorzitter van de Raad van Bestuur van de AntesGroep (GGZ): ‘Om dit tot een succes te maken, moeten we over de domeinen heen kijken. Nu werken wij en het maatschappelijk werk nog los van elkaar, het zou mooi zijn als we dit kunnen integreren.’

De regionale partners verwachten een aantal belemmeringen tegen te komen, die ze voor een deel zelf kunnen oplossen. Voor een aantal aspecten zien ze een belangrijke meerwaarde voor het landelijke Zorgpact.

Investeren in R&D

Een leven lang leren is gemeengoed in alle organisaties. Maar in de sector zorg en welzijn is het noodzakelijk om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. De Rotterdamse werkgevers zijn dan ook bereid fors te investeren in research and development, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Sjef Czyzewski wil zijn huidige en toekomstige professionals graag breder opleiden, maar hiervoor is een goed gesprek nodig met de zorgverzekeraars.

‘Zij vergoeden alleen behandeling van stoornissen. Maar in de wijk gaat het niet alleen om de medische kant van het verhaal. Zelfstandig wonende patiënten hebben ook behoefte aan begeleiding. Ze hebben vaak stress om alledaagse dingen. Kan ik de huur wel betalen? Moet ik de post openmaken? Onze mensen moeten die stress wegnemen, zodat deze patiënten grip op hun leven krijgen. Hiervoor zijn andere – sociale – vaardigheden nodig. Dat heeft niets met evidence based geneeskunde te maken.’

De Rotterdammers doen dan ook graag een beroep op Doekle Terpstra, als aanjager van het landelijke Zorgpact, om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, NZa en andere relevante stakeholders om niet alleen in de sfeer van proefprojecten te blijven, maar ook structurele stappen te zetten.

Van ziekenhuis naar huis

Een andere belemmering is het onterechte idee dat de zorg- en welzijnssector vooral hbo’ers nodig heeft voor zorg en welzijn. Volgens opleidingsfunctionaris Linda Kurpershoek van Maasstad Ziekenhuis zijn mbo’ers hard nodig om patiënten thuis te begeleiden. ‘Onze patiënten gaan vaak na twee dagen naar huis. De zorg in het ziekenhuis verplaatst zich naar thuis. Mantelzorgers zijn niet altijd in staat die zorg te leveren. Mbo’ers zouden dit heel goed kunnen doen, omdat zij zich veel bezighouden met de context waarin iemand leeft. Zo’n inzet moeten we voor elkaar krijgen in de regionale samenwerking.’

Onterechte focus op hoger opgeleiden

De Rotterdamse werkgevers en onderwijsinstellingen denken dat de onterechte focus op hoger opgeleid personeel te maken heeft met "druk" van sommige gemeenten en beroepsorganisaties, die ongelukken willen uitsluiten en dat denken te voorkomen met hoger opgeleid personeel.

De regionale partners zouden het dan ook goed vinden als het landelijke Zorgpact dit bespreekt met deze organisaties. Tijdens een werkbezoek van Doekle Terpstra aan Opleiden voor de Toekomst, is dan ook afgesproken dat Terpstra een gesprek organiseert met regionale partijen en de (landelijke) organisaties die betrokken zijn bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en goed opgeleide professionals in de zorg en welzijn.

Gerelateerd aan