‹ Terug naar alle regionale pacten

Secretaris-generaal VWS op bezoek bij Zorgpact Zeeland

​Maandag 23 april kwamen Doekle Terpstra (aanjager van het Zorgpact) en Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS) op bezoek in Zeeland om tijdens de bestuurdersdialoog te horen wat het Zorgpact in Zeeland tot nu toe opgebracht heeft.

Secretaris-generaal VWS op bezoek bij Zorgpact Zeeland

Bron: www.viazorg.nl

Krijn Verhage opende de middag met een presentatie over de zeven thema's van het Zorgpact Zeeland. Waar staan we na anderhalf jaar? Wat hebben we bereikt en waar zijn we tegen aan gelopen? Een mooie terugblik op de afgelopen maanden. Waar veel verschillende partijen elkaar gevonden hebben en waaruit ook nieuwe initiatieven blijven voortvloeien.

Er volgden vier pitches over verschillende projecten die binnen het Zorgpact Zeeland vorm hebben gekregen: de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg, de Associate Degree Ouderenzorg, de Wijkleerbedrijven en de werkgroep Multidisciplinair opleiden. Daarnaast was er veel ruimte voor discussie en dialoog. Conclusie in Zeeland is dat we elkaar steeds beter en vaker weten te vinden en er meer gezamenlijke projecten van start gaan.

Zoals Gerritsen het verwoordde: "In Zeeland hebben jullie het voordeel van een groot probleem. Het voordeel van een krimpregio zijn, is dat we moeten innoveren. Ik zie dat het bruist in Zeeland, jullie tonen passie, betrokkenheid en innovatiedrang!" Terpstra voegde hier nog aan toe: "Er is echt wat gebeurd in Zeeland, de samenwerking is zichtbaar geworden. Een mooie opbrengst en goed om te horen dat het Zorgpact hierbij geholpen heeft."

André van der Reest, ambassadeur van Zorgpact Zeeland, sloot de middag af en benadrukte het belang van het van en met elkaar leren. "Het gaat er uiteindelijk om dat we samen goede zorg realiseren op het juiste moment. We moeten aandacht hebben voor innovatie met oog op het goed functioneren van de arbeidsmarkt. We zijn er nog niet, we moeten creatief blijven zoeken naar oplossingen en elkaar daarbij niet uit het oog verliezen."

Gerelateerd aan