Start Zorgpact Zeeland

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en Zeeuwse overheden presenteren ambities om een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Zeeland.

Start Zorgpact Zeeland

Op 24 november 2016 is het Zorgpact Zeeland van start gegaan. Met dit Zorgpact wordt extra ingezet op de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsorganisaties en lokale overheden. Het doel: een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Zeeland en het leren en werken in zorg en welzijn innovatiever en toekomstgerichter te maken. Er is hiervoor een regionale actieagenda opgesteld die moet leiden tot meer zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig personeel.

In het bijzijn van Danny van Deursen (programmaleider landelijk Zorgpact namens VWS, OCW en SZW) presenteerden bestuurders van de zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen en wethouders van de gemeenten Goes, Terneuzen, Middelburg en Schouwen-Duiveland hun ambities op de thema’s: leren in de praktijk, permanent leren, generiek/specifiek opleiden, kansen voor ieder talent, grensoverschrijdend werken en leren, vitale arbeidsmarkt en zorg en technologie. Eerder deze middag vertelde Kete Kervezee, voorzitter Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen over het deze week in Den Haag gepresenteerde rapport van de Commissie Kervezee “Anders kijken, anders leren, anders doen - Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk”. 

Lees hier het volledige Zorgpact Zeeland

Gerelateerd aan