‹ Terug naar alle regionale pacten

Studenten drie jaar gegarandeerd werk door unieke samenwerking in Flevoland

Dertien studenten zijn begonnen met een nieuwe opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bij MBO College Almere. Wethouder Froukje de Jonge en Hannie van Loon, directeur van het UWV, kwamen de studenten persoonlijk feliciteren bij de start van het studiegedeelte van hun werk/leertraject (beroepsbegeleidende leerweg, BBL). De opleiding en de start met deze Almeerders is het resultaat van een samenwerking van Zorggroep Almere, ROC van Flevoland, UWV en de gemeente. Via deze opleiding vinden de studenten gegarandeerd een baan.

Studenten drie jaar gegarandeerd werk door unieke samenwerking in Flevoland

Bron: https://www.rocvanflevoland.nl

Zorggroep Almere, één van de samenwerkingspartners binnen Zorg- en Welzijnspact Flevoland,  zat te springen om geschoold personeel en biedt dus een baangarantie. Het aantal mensen dat een diploma haalt is namelijk niet voldoende om de vraag naar goed opgeleid personeel in de zorg in te vullen. Daarom heeft de Zorggroep contact opgenomen met UWV Werkgeversservicepunt Flevoland en MBO College Almere. Samen hebben zij een wervings- en selectieprocedure opgestart. Zo’n vijftig kandidaten met een bijstand- of WW-uitkering hebben deelgenomen aan het selectietraject. Uiteindelijk kwamen er acht kandidaten vanuit de gemeente Almere en vijf kandidaten vanuit het UWV in aanmerking voor deze combinatie van werk en opleiding.

Zorg- en Welzijnspact Flevoland

Wethouder Participatie, Werk en Inkomen Froukje de Jonge denkt dat dit een goed voorbeeld is waarin werkgever, overheid en onderwijs de toenemende nood en het stijgende tekort in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt gericht aanpakken. Dit sluit aan bij de doelstelling van Zorg- en Welzijnspact Flevoland: binnen dit initiatief zorgen onderwijs, werkveld en overheden in de provincie Flevoland samen voor kwaliteit op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De partners werken aan een gezamenlijke agenda voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Daarbij worden gemeenschappelijk thema’s opgepakt, en geconstateerde knelpunten aangepakt.

Opleiding volgen en meteen aan het werk 

De studenten zijn begonnen met een proefplaatsing van drie maanden bij de Zorggroep. Student Christel is enorm blij met deze kans. Eerder volgde zij een doktersassistente-opleiding, maar moest deze afbreken omdat zij geen stageplek vond. “Met deze combinatie kan ik een opleiding volgen en meteen aan het werk in de zorg.” Zij en haar medestudenten kregen uit handen van Mark Vlasblom, voorzitter van de directie van MBO College Almere, een rugzak cadeau als stimulans om dit traject succesvol te doorlopen. De deeltijdopleiding bij MBO College Almere duurt tweeënhalf jaar en voor de duur van het traject hebben de studenten een contract bij de Zorggroep van drie jaar.