‹ Terug naar alle regionale pacten

Toekomstgericht opleiden in een Fieldlab

De aansluiting tussen onderwijs en werkveld verbeteren en zo de kwaliteit van zorg- en welzijnsprofessionals voor de toekomst waarborgen. Dat is het centrale doel van het Zorg- en Welzijnspact Flevoland.

Toekomstgericht opleiden in een Fieldlab

Een deel van de activiteiten onder het Zorg- en Welzijnspact wordt opgepakt door de stuurgroep ‘Zorg in de wijk in de 21ste eeuw’. Op initiatief van Zowelwerk en Windesheim Flevoland spraken werkgevers in zorg, welzijn en onderwijs en overheden in de regio in november 2016 af om samen werk te maken van een goede aansluiting aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Fieldlab 

Een deel van de activiteiten onder het Zorg- en Welzijnspact wordt opgepakt door de stuurgroep ‘Zorg in de wijk in de 21ste eeuw’. Een mooi voorbeeld is het Fieldlab dat binnenkort start in Zorgfix Logeerhuis Parkhuys in Almere. Mbo-studenten kunnen daar stage lopen en cliënten – maar ook mantelzorgers en buurtbewoners – kunnen er terecht met vragen.

Interview 

Jacqueline Karsten van ROC Flevoland en Maria la Vecchia van Zorgfix vertellen over het Fieldlab in een interview met Onderwijs&Gezondheid. Klik hier om het artikel te lezen