‹ Terug naar alle regionale pacten

Uitkomsten Regionale Strategische Personeelsplanning Rotterdam

Eén van de ambities van het Zorgpact Rotterdam is om een systematiek van gezamenlijke, regionale strategische personeelsplanning (rSPP) te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

Uitkomsten Regionale Strategische Personeelsplanning Rotterdam

De resultaten zijn gedeeld tijdens een bijeenkomst van deZorgWereldDraaitDoor, afgelopen 9 november. Als de zorgvraag zich volgens verwachting ontwikkelt, komt de regio Rijnmond in 2021 zo’n 1.500 verzorgenden en verpleegkundigen tekort. Dat bleek uit het model dat Prismant ontwikkeld heeft. 

Regionale Strategische Personeelsplanning

Er moet gedraaid worden aan de knoppen instroom, opleidingsrendement, maar vooral aan behoud van personeel. De deelnemers kregen een wake up call: momenteel stromen 2.600 mensen jaarlijks de sector uit binnen onze regio! Een andere leerzame spiegel werd voorgehouden door de studenten Inez, Manouk en Nick met hun pitch voor een stageplaats en hun ervaringen met het werk tot dusver. De zaal kwam ook al met enkele oplossingen zoals functiedifferentiatie voor een efficiëntere taakverdeling, top 5 aanpak voor behoud en een sectorbreed traineeship. De volgende stap is uitwerken. Lees het bericht en het online fotoalbum van de bijeenkomst in de nieuwsbrief van Zorgpact Rotterdam. Via de website van deRotterdamseZorg kan de presentatie en nadere informatie worden aangevraagd.

Benieuwd geworden?

Tijdens de Landelijke Werkdag Zorgpact op 6 december aanstaande zal ook een deelsessie gewijd worden hoe via rSPP beter zicht te krijgen op de arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte. Zie de laatste sessie onder Practice makes perfect op deze pagina. 

Daarnaast staat werken aan een optimale personeelssamenstelling ook nog op het programma tijdens een deelsessie van de Denktank. Tijdens de Denktank ga je samen met beleidsmedewerkers aan de slag met het oplossen van een belemmering voor regionale samenwerking. In een uur werk je samen oplossingsrichtingen uit en probeer je een passend antwoord voor dit specifieke vraagstuk te vinden. Kijk hier voor meer informatie.


Gerelateerd aan