‹ Terug naar alle regionale pacten

Verbinden, inspireren en samenwerken bij Zorgpact RijnGouwe

Alle ontwikkelingen in zorg en welzijn vragen ook om andere kwaliteiten van medewerkers. Om partners te inspireren en aan te moedigen tot het opstarten van nieuwe initiatieven organiseerden Care2Care, Hogeschool Leiden, ID College en de gemeente Leiden op 22 september een tweede regionale bijeenkomst Zorgpact RijnGouwe.


Ervaringsdeskundigen van onderwijs-, overheids- en zorg en welzijnsinstellingen lieten die middag in de locatie van het ID College in Alphen a/d Rijn) zien hoe de samenwerking tussen de diverse organisaties zo wordt vormgegeven dat professionaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Zo werden er werden handvatten aangereikt om zelf stappen te zetten in het toekomstgericht opleiden en scholen van professionals. Else Leih (directeur Participe) en Ria Rozendaal (directeur ID College) spoorden de aanwezigen aan om de uitdagingen op te pakken.

Kennisproeverijen en een marktplaats 

Op een marktplaats vertelden twaalf organisaties over hun ervaringen. Herkenbaar aan felgekleurde hesjes gingen zij met vertegenwoordigers van overheids-, onderwijs- en zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de ‘professional in 2020’. Om anderen te inspireren en tot samenwerking te verleiden. Daarnaast waren er vijf kennisproeverijen georganiseerd met titels als ‘Cijfers in de wijk’ of ‘Gemist Geld’. 

Voortgang Zorgpact RijnGouwe 

Tot slot werden de resultaten opgehaald: korte quotes die op film zijn gezet. ‘Durven, leren, delen’ kan als oproep dienen om de collega-organisaties in Gouda en Alphen a/d Rijn te enthousiasmeren zodat ook het Zorgpact Rijngouwe ook daar verbindt, inspireert en uitnodigt tot samenwerking.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Zorgpact RijnGouwe.