‹ Terug naar alle regionale pacten

Zorgpact Midden-Brabant: durf te experimenteren!

Afgelopen december nam Zorgpact Midden-Brabant deel aan de Volgspot. De Volgspot is een methodiek van het Zorgpact om gestructureerd te reflecteren op een regionaal zorgpact. Hierbij viel op dat er in Midden-Brabant een stevige fundament is verankerd in een geoliede werkstructuur van de Zorgacademie. Onderwijs en werkveld werken al meer dan tien jaar samen in deze regio. Mbo- en hbo-instellingen en zorginstellingen treden gezamenlijk op als opdrachtgever voor tientallen projecten rondom verschillende thema's, zoals transmuraal opleiden, positieve gezondheid, anders werken met zorgtechnologie, onderwijsvernieuwing, de tekorten op de arbeidsmarkt en vertalen van wetenschappelijke kennis in het onderwijs.

Zorgpact Midden-Brabant: durf te experimenteren!

De succesfactor van dit zorgpact is De Zorgacademie. De Zorgacademie is een netwerkorganisatie, die via diverse projecten werkt aan een toekomstbestendige zorgsector. Die structuur van de Zorgacademie bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur en een regiegroep, waarin een brede vertegenwoordiging van lijnmanagers van de  aangesloten scholen en zorgorganisaties actief is. Daarmee onderscheidt Zorgpact Midden- Brabant zich van andere zorgpacten, waar de projectleiding vaak door zorgwerkgevers wordt verzorgd.

Doelen Inspanningen Netwerk

De regiegroep komt een maal per zes weken bij elkaar om de zorgvisie uit te voeren. Dat gebeurt aan de hand van thema's en activiteiten die de leden van de regiegroep met de managers van de programma's vaststellen. Daarvoor gebruiken ze een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN), een handig communicatiemiddel dat duidelijk maakt met welke thema's en activiteiten ze aan de slag willen gaan in het netwerk. 'Het maakt ambities duidelijk, in behapbare doelen en beoogde resultaten', zegt programmamanager Marloes van der Poel. 'Zo weet iedereen waar naartoe wordt gewerkt.'

Marloes van der Poel

Van abstract naar concreet

Volgens Van der Poel gaat het goed zo lang visies en doelen abstract zijn. 'Dan is iedereen het met elkaar eens. Maar als je concrete afspraken met elkaar wil maken, is dat doorgaans ingewikkelder. Dan komen knelpunten en discrepanties boven water. Het DIN maakt het makkelijker om hiermee om te gaan en afspraken te maken over tijd, middelen en de inzet van menskracht. Daarnaast blijf je met elkaar monitoren of en hoe de activiteiten en praktische doelen bijdragen aan de gezamenlijke ambitie. Het DIN is een dynamisch document dat periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld.'

Transmuraal opleiden

Transmuraal opleiden is een belangrijk thema in de Zorgacademie. Rita Arts, voorzitter regiegroep en zorgmanager van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis: 'Met steeds meer patiënten en korte ziekenhuisopnames, is het belangrijk om te weten hoe de zorg er voor en na het ziekenhuis uit ziet. Dat vereist nauwe samenwerking met huisartsen, VVT-instellingen, mantelzorgers en familieleden. En een goede opleiding voor (aankomende) professionals. Wij vinden het belangrijk dat studenten al tijdens hun opleiding leren hoe de ketenzorg in elkaar zit, zowel thuis als  in alle zorgorganisaties.'

Rita Arts

Via de leerafdelingen van Zorg Innovatie Centra (ZIC's) volgen mbo- en hbostudenten en professionals van branches klinische lessen. Ook lopen studenten stages in de hele zorgketen; van ziekenhuis tot thuiszorg. Onlangs is de Zorgacademie  gestart met de werving van een Implementation Practitioner. 'Deze man of vrouw gaat de transmurale stages coördineren en de professionals helpen "over hun hek" te kijken', aldus Arts.

RIF-subsidie

Voor het transmuraal opleiden kreeg de Zorgacademie RIF-subsidie. Wel nadat het voor de tweede keer was aangevraagd. Van der Poel: 'We wilden de transmurale opleiding eerst vormgeven in een simulatieruimte. Dat voorstel werd afgewezen, omdat transmuraal opleiden beter werkt in een bredere context, dus in scholen en zorginstellingen. We vonden het natuurlijk jammer dat onze aanvraag werd afgewezen, maar waren ook blij met het advies. Het heeft ons aan het denken gezet om de transmurale opleiding in de huidige vorm te ontwikkelen. Met een positieve beoordeling voor de tweede aanvraag als beloning.'

Nu is er een beter overzicht van de opleidingsbehoefte van de regio en wordt er intensiever uitgewisseld.

Geen visie

De kracht van Zorgpact Midden- Brabant is de brede afstemming tussen onderwijs en praktijk. 'Zonder de academie zouden we dit missen', stelt Van der Poel. Ze licht toe: 'Vroeger hadden de roc's en hbo-instellingen aparte 1-op-1 gesprekken met zorginstellingen. Er was geen uitwisseling tussen branches, zoals de verpleging, revalidatie, ggz en thuiszorg. Deze situatie was lastig met stages en het aantrekken van personeel. De ene instelling had meer behoefte aan verzorgenden niveau 3, en de andere instellingen meer aan professionals niveau 2. Nu is er een beter overzicht van de opleidingsbehoefte van de regio en wordt er intensiever uitgewisseld. Ook hebben we nu een gedeelde visie op transmuraal onderwijs.'

Durf te leren

Snel en praktisch werken is een belangrijke succesfactor voor de Zorgacademie. Arts: 'Je kunt heel lang praten over vraagstukken in de zorg. Maar je moet je realiseren dat je niet alles kunt aftimmeren. Mijn advies is dan ook: durf te experimenteren en te leren in de praktijk.'

Lees hier de Volgspot van Zorgpact Midden- Brabant.

Bekijk hier het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) - versie juni 2018

Gerelateerd aan