‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Regionale pacten
  • Zorgpact Stedendriehoek/Noord Veluwe maakt BBL-opleiding voor nieuwe doelgroep mogelijk

Zorgpact Stedendriehoek/Noord Veluwe maakt BBL-opleiding voor nieuwe doelgroep mogelijk

Er is een nijpend tekort aan personeel in de zorg, en dat vraagt om actie. Regionaal Zorgpact Stedendriehoek/Noord Veluwe liet zich dat geen twee keer zeggen. Samen zetten zij een 10-daags voortraject Basiszorg op, zodat zij-instromers zonder zorgachtergrond direct inzetbaar zijn bij een zorginstelling. Vervolgens kan deze nieuwe doelgroep aan de tweejarige BBL-opleiding tot Verzorgende IG beginnen.

Zorgpact Stedendriehoek/Noord Veluwe maakt BBL-opleiding voor nieuwe doelgroep mogelijk

‘Het begon met een wervingsdag van zorginstelling Sutfene’, begint Noël Relker te vertellen. Relker is relatiemanager Strategie en Onderwijs bij mbo-instelling Aventus. ‘Op deze dag kwamen allerlei mensen af: met een uitkering, zonder een uitkering, wel ervaring in de zorg of juist niet.’ De organisatie had 25 leer-werkplekken beschikbaar. Die plekken waren al gauw gevuld. De gelukkigen? Mensen met ervaring in de zorg.

Een uitkering en geen zorgervaring  

En toen bleef er iets knagen. ‘We vonden het zo zonde. Juist voor de mensen zonder zorgachtergrond, die vaak in de WW of bijstand zitten. Zij zijn zo enthousiast en gemotiveerd om in de zorg aan de slag te gaan. We vroegen ons af wat die mensen nu echt nodig hebben om direct inzetbaar te zijn. In wezen is dat kennis over en praktijkervaring in het bieden van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ofwel basiszorg. En juist dat is iets wat wij hen als onderwijsinstelling binnen een aantal weken kunnen leren.’

Er volgde een bijeenkomst met de leden van het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn (een voorloper van het regionale zorgpact). Gemeenten, UWV, Aventus en 8 zorginstellingen zaten, als partners binnen samenwerkingsorganisatie FactorWerk, bij elkaar. ‘De mogelijkheden om deze nieuwe groep mensen te verleiden om in de zorg aan de slag te gaan, werden besproken’, vertelt beleidsmedewerker Marie-Susan van der Munnik van WGV Zorg en Welzijn. En zo werd het idee van een verkort voortraject gevolgd door een tweejarige BBL-opleiding tot Verzorgde IG concreet.

Marie-Susan van der Munnik, Zorgpact Stedendriehoek / Noord-Veluwe

Het traject 

De opleiding tot Verzorgende IG is een zogenoemde BBL-opleiding. De zij-instromers gaan 1 dag in de week naar school. De andere dagen werken ze in een zorginstelling.

Relker: ‘De zij-instromers beginnen met een 10-daags voortraject Basiszorg verspreid over 5 tot 7 weken.’ Tijdens deze training, ontwikkeld door Aventus, leren ze algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren bij ouderen en zieken. Denk aan het wassen, verzorgen en eten geven van cliënten. De zij-instromers volgen theorie- en praktijklessen bij Aventus en lopen daarnaast gedurende 10 dagen stage bij hun zorginstelling.

Relker: ‘Het mooie is dat zij na deze cursus al inzetbaar zijn.’ Na de training volgt een proefperiode van 3 maanden bij een zorginstelling. Hebben ze deze goed doorstaan, dan start de opleiding. Relker: ‘De volwassen doelgroep met werkervaring in de zorg, kan al enkele jaren de BBL-opleiding tot Verzorgende IG in 2 in plaats van 3 jaar volgen. Nu is dat dus ook mogelijk voor de zij-instroom.’

Inmiddels zijn er al twee lichtingen gestart. Relker: ‘De eerste lichting is inmiddels begonnen aan de tweejarige BBL-opleiding. De twee lichting is nu bezig met het voortraject.’ En begin volgend jaar volgt alweer de werving voor ronde drie.’

Motivatie en levenservaring 

Maar wat maakt deze zij-instromers nu anders dan hun reguliere studiegenoten? ‘Dat is lastig te zeggen’, vindt Van Der Munnik. ‘Ze hebben in ieder geval heel bewust gekozen voor de zorg. Dat blijkt ook uit hun motivaties. Bij sommigen sluimerde het verlangen om in de zorg te werken al jaren. En nu hebben ze eindelijk de kans. Daarnaast nemen ze ook een hoop levenservaring mee.’

Eigenlijk eigenschappen die heel goed passen bij de competenties die tegenwoordig van werkenden in de zorg worden gevraagd. Van Der Munnik: ‘Denk aan de patiënt centraal stellen, hem meer regie geven. Als je dat soort competenties al van nature in je hebt, dan past de zorg heel goed bij je. En dan komt de kennis en ervaring vanzelf.’ 

Ideale manier van samenwerken 

Van Der Munnik noemt de totstandkoming van de verkorte opleiding een samenwerking tussen lokale overheden, onderwijs- en zorginstellingen (onder de noemer van Factorwerk) op de meest ideale manier. ‘Gemeenten bekostigen voor hun uitkeringsgerechtigden het voortraject. Ook betalen zij de zorginstelling een plaatsingsbonus. Voor degenen die een uitkering ontvangen via UWV, vergoedt UWV de proefperiode. Ook vervalt voor deze groep de sollicitatieplicht gedurende het traject.’

‘En doordat er meerdere zorginstellingen meedoen, kan een klas sneller gevuld worden’, vult Relker aan. ‘Zorginstellingen nemen namelijk maar mondjesmaat BBL-leerlingen aan, omdat er nu eenmaal minder werkbegeleiding voor handen is. Dan is het fijn dat je met elkaar een groter volume kunt bereiken.’ En wat biedt de samenwerking Aventus? ‘De mogelijkheid om mensen met een uitkering met behulp van scholing aan een duurzame baan te helpen. Dat is voor ons als ROC dat haar maatschappelijke rol pakt het belangrijkst’, antwoordt Relker. ‘Daarnaast is een betere relatie met zorginstellingen én met gemeenten en UWV ook een mooie bijkomstigheid. Zeker voor een onderwijsinstelling die haar focus steeds meer naar buiten legt.’