Zorgpact Zeeland

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber, 2012).

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. De zorg gaat van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Professionals in zorg en welzijn moeten blijven leren om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen.

Zorgpact Zeeland verbindt zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zodat we samen bouwen aan een inspirerend en richtinggevend netwerk als broedplaats voor vernieuwend werken en leren in zorg en welzijn. Door bestaande en nieuwe concrete initiatieven onder het Zorgpact Zeeland te bundelen, komen we tot een beweging van innovatieve projecten gericht op de nieuwe zorg en het nieuwe leren. We maken samenhang en samenwerking zichtbaar en stimuleren de integratie van activiteiten.


Acties

Het Zorgpact Zeeland kent 7 thema’s. Ieder thema is onderverdeeld in een aantal ambities. Per ambitie worden één of meer concrete activiteiten opgezet. Deze activiteiten brengen de afstemming tussen het onderwijs en de moderne beroepspraktijk nader bij elkaar. We ondernemen acties op de volgende thema’s:

 1. Leren in de praktijk
  Onderwijs verplaatst zich naar de werkvloer. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor studenten om te leren omgaan met complexe problemen in een interprofessionele setting en het geleerde direct toe te passen.
 2. Permanent leren
  Door de focus op de mens en niet op een vaststaand systeem, moeten professionals in zorg en welzijn meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en wensen. Blijven leren is dan vanzelfsprekend.
 3. Generiek/specifiek opleiden
  Eigentijdse professionals hebben competenties nodig om effectief te kunnen (samen)werken en communiceren. Door over generieke competenties te beschikken is het een stuk eenvoudiger om van baan, functie of beroep te veranderen. Zorgpact Zeeland kiest voor generiek opleiden.
 4. Kansen voor ieder talent
  De kwalificatie-eisen die aan zorg- en welzijnspersoneel worden gesteld veranderen en nemen toe. Het Zorgpact Zeeland wil zoveel mogelijk mensen een kans bieden om professional te worden in zorg en welzijn.
 5. Grensoverschrijdend werken en leren
  Zeeland en Vlaanderen hebben op het gebied van leren en werken veel te bieden. Dit biedt kansen, maar er zijn nog belemmeringen op het gebied van o.a. informatie, regelgeving, diploma-erkenning etc.
 6. Vitale arbeidsmarkt
  We streven naar een arbeidsmarkt die zich weet aan te passen aan de veranderingen die zich in de samenleving voordoen én waarin voldoende en goed opgeleide professionals beschikbaar zijn. 
 7. Zorg en technologie
  De kansen die technologie voor zorg en welzijn biedt, worden overal in het veld herkend. Maar hoe kunnen we technologie daadwerkelijk inzetten om tot betere zorg te komen? In het Zorgpact Zeeland zoeken we samenwerking en delen we kennis. 

Volgspot

Zorgpact Zeeland neemt deel aan de Volgspot. De Volgspot is een methodiek om te reflecteren op de ambities van een regionaal zorgpact. Bekijk hieronder de resultaten uit de eerste Volgspot.


Downloads


Onderwijspartners
 • Onderwijsorganisaties
Overheidpartners
 • Gemeenten
Zorgpartners
 • Zorg- en welzijnsorganisaties