Heb je een vraag of stuit je op een belemmering in wet- en regelgeving? Beleidsmedewerkers van de ministeries van OCW, VWS en SZW uit het ondersteuningsteam van het Zorgpact helpen je graag. Samen zoeken we naar ‘ruimte’ in de regelgeving voor jouw vraagstuk. Soms houdt dit verheldering van regelgeving in, een andere keer creëren we nieuwe oplossingen. Vaak is er meer ruimte dan je denkt.

Werken aan vernieuwing betekent (deels) onbekend terrein verkennen. Als je innoveert, stuit je mogelijk op vraagstukken of belemmeringen die de vooruitgang van je samenwerking in de weg staan. Denk aan vragen als: “Kan ik het onderwijsprogramma op school zomaar aanpassen?” en “Hoe zit het met de CAO als mijn medewerkers voor mij en voor een andere zorginstelling gaan werken?”. Het Zorgpact denkt graag met je mee over deze vraagstukken en belemmeringen, door de ruimte binnen de wet- en regelgeving te verduidelijken of nieuwe oplossingen te zoeken. Wil je gebruik maken van deze ondersteuning, neem dan contact op met Jonne Groot: j.a.groot@minocw.nl.

Bekijk rechts alle relevante cases en download het overzicht met alle overheidsregelingen waarvan je gebruikt kunt maken. Hieronder lees je nieuwsberichten en verhalen over Ruimte in de regels.


Verhalen over ruimte in de regels

Meer berichten