‹ Terug naar alle regionale pacten

Extra aanvraagperiode Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018.

Extra aanvraagperiode Tel mee met Taal

Maar liefst 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben dikwijls moeite met het invullen van formulieren, versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Dit heeft gevolgen voor werkgevers. Beperkte en geringe kennis van taal, in woord en geschrift, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor een organisatie.

Twee zorgorganisaties die zich inzetten voor taalvaardigheid van hun werknemers zijn Hago Zorg en HWW Zorg.

Ook andere zorg- en welzijnsorganisaties kunnen zich hiervoor inzetten, bijvoorbeeld in het kader van zij-instroom. Voor ondersteuning hiervan is via het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal een subsidieregeling opgezet voor laaggeletterde werknemers. Sinds de start van de subsidieregeling krijgen ruim 5.000 werknemers een opleidingstraject aangeboden ter verbetering van de taalvaardigheid. Zorg en welzijn loopt daarin voorop met de toegekende aanvragen: ruim 20% van de met subsidie gehonoreerde trajecten komt uit deze sector.

Ook subsidie aanvragen?

Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 15 oktober 2018 is er een extra aanvraagperiode. Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten. Hierbij geldt een subsidieplafond per aanvraag van € 200.000, waarbij de subsidie maximaal 67% van de subsidiabele kosten bedraagt. De subsidie is bedoeld voor trajecten die niet onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of Inburgering vallen. 

Meer informatie over de subsidieregeling is hier te vinden.