‹ Terug naar alle regionale pacten

Het Regionaal investeringsfonds mbo in 2018: wat kunnen we verwachten?

Van een enkele aanvraag naar achttien aanvragen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) in 2,5 jaar tijd. De sector Zorg en Welzijn heeft de weg naar het RIF gevonden. Het RIF is een subsidieregeling van het ministerie van OCW voor innovatief beroepsonderwijs, gericht op de vraag van de arbeidsmarkt. Ook in 2018 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties terecht bij het RIF. De eerste subsidieronde start al op 1 januari 2018. Een goed moment om terug te blikken op de aanvragen in 2017 en vooruit te kijken naar volgend jaar. Dat doen we met Arie Kraaijeveld, voorzitter van de beoordelingscommissie RIF.

Het Regionaal investeringsfonds mbo in 2018: wat kunnen we verwachten?

‘Bij de start van het RIF bleef het aantal aanvragen door zorg en welzijn nog wat uit , maar toen Doekle Terpstra van Zorgpact de sector attendeerde op de mogelijkheden van het RIF, ging het snel’, zegt Kraaijeveld.

De sector van zorg en welzijn is volop in ontwikkeling. Mensen blijven langer thuis wonen. Techniek speelt een belangrijke rol om dat mogelijk te maken. ‘Die techniek staat niet stil. Het is dus belangrijk dat opleidingen en het bedrijfsleven die ontwikkelingen bijhouden. Het RIF ondersteunt dit’, zo verklaart Kraaijeveld de toenemende populariteit van het RIF bij de sector zorg en welzijn.

Arie Kraaijeveld

Bijzonder fonds

Het RIF is een bijzonder fonds. ‘Het RIF daagt roc’s uit om samen met bedrijven de opleidingen te moderniseren. Dat de scholen "de boer op gaan" is uniek. Maar daar blijft het niet bij. De scholen en bedrijven moeten elkaar niet alleen vinden, maar ook tweederde van de financiering van het initiatief rond hebben voordat ze een aanvraag mogen indienen. Het eigenaarschap van het initiatief ligt dus voornamelijk bij de aanvragers. Daarmee willen we een duurzame samenwerking stimuleren.’

En dat lukt goed, zo bleek uit een tussenrapportage van onderzoekbureau ResearchNed. Uit het rapport blijkt onder meer dat het RIF de samenwerking tussen mbo-instellingen, bedrijven en overheden heeft versterkt. Daarnaast verbetert het fonds de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Begin 2017 besloot de toenmalige minister Bussemaker de regeling dan ook met een jaar te verlengen. Voor 2018 is nog eens € 25 miljoen beschikbaar gesteld.

Goed jaar

De voorzitter van de beoordelingscommissie kijkt terug op een goed jaar. ‘Het niveau van de aanvragen was goed. En er zit nog steeds een stijgende lijn in.’

Kraaijeveld heeft er dan ook veel vertrouwen in dat 2018 ook een goed jaar wordt. ‘En ik hoop dat de aanvragers die in 2017 zijn afgewezen, volgend jaar weer meedoen en de samenwerking in de tussentijd intensiveren. Iedereen heeft een beargumenteerde brief gekregen waarin we gedetailleerd hebben aangegeven waarom de aanvraag niet is gehonoreerd. Daarmee kunnen ze rekening houden met het indienen van een nieuwe aanvraag. Want dat kan gewoon.’

Succesvolle aanvragen

Wat moeten initiatiefnemers doen om de kans op slagen zoveel mogelijk te vergroten? ‘Allereerst moet tweederde van de financiering zijn geregeld. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het bestuur van de roc’s en de bedrijven het voorstel komen toelichten voor de beoordelingscommissie. Wij willen namelijk zeker weten dat zowel de school als de instelling voor de volle 100% achter de uitvoering staan. Niet alleen tijdens de looptijd van de subsidie, maar ook als die stopt. Wij vragen dan ook altijd wat de partijen doen na de subsidie. Wij verwachten dat partijen het initiatief continueren. Dat moet ook duidelijk blijken uit het antwoord.’

Gebrand op duurzame samenwerking

De voorzitter van de beoordelingscommissie besluit met een wens. ‘Als je als school en zorginstelling actief bent in steden of regio’s die behoefte hebben aan soortgelijke ondersteuning - bijvoorbeeld dezelfde techniek - dan zou het mooi zijn als deze regio’s een gezamenlijke aanvraag indienen. Zo profiteren nog meer roc’s en zorginstellingen van innovaties.’

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds is bedoeld om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Het fonds bestaat sinds 2014 en stimuleert de (regionale) samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Het ministerie van OCW en het regionale onderwijs, bedrijfsleven en overheid hebben al ruim miljoen geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot 103 publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo, die zich inzetten voor actueel en goed onderwijs, passend bij de praktijk.

In 2018 stelt de minister van OCW € 25 miljoen beschikbaar. Er zijn twee subsidierondes:

  • Van 1 januari tot 1 februari 2018
  • Van 1 juni tot 1 juli 2018

Kijk voor meer informatie over aanvragen op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)