‹ Terug naar alle regionale pacten

Januari 2017 voorlaatste mogelijkheid voor RIF-aanvraag

De periode waarin u een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) kunt indienen, is weer geopend. Tot en met 31 januari kunt u uw aanvraag indienen. Dit is voorlaatste periode waarin u een aanvraag kunt indienen. De laatste mogelijkheid is in juni 2017.

Januari 2017 voorlaatste mogelijkheid voor RIF-aanvraag

Het RIF is een mooie kans voor het beroepsonderwijs en bedrijfsleven om het aantal publiek-private samenwerkingen in Nederland uit te bouwen.  Ook is het fonds van belang om de sectoren waar Nederland in uitblinkt, en wil blijven blinken, te versterken. Een aanvraag opstellen is echter geen sinecure, daarom bieden de adviseurs van Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-I) verschillende vormen van ondersteuning aan:

Voor het opstellen van aanvragen voor de eerste aanvraagronde in 2017 (periode 1 januari –  31 januari 2017) is de volgende ondersteuning mogelijk:

  1. Persoonlijke feedback op uw conceptaanvraag. U kunt een uitgewerkte conceptaanvraag, inclusief conceptbegroting, mailen naar DUS-I. Zij geven via mail feedback op uw concept aanvraag en op uw concept begroting op basis van de criteria uit het beoordelingskader.
  2. Spreekuren op 12 januari. U kunt gebruik maken van het spreekuur op donderdag 12 januari waarin u uw conceptaanvraag bespreekt met een adviseur van DUS-I.
  3. Financieel spreekuur op 12 januari. Speciaal voor het opstellen van begrotingen wordt op donderdag 12 januari een financieel spreekuur georganiseerd. Onder leiding van financieel adviseurs van DUS-I krijgt u toelichting en adviezen bij het opstellen van een begroting.
  4. Eventueel bestaat de mogelijkheid om, naast de georganiseerde spreekuren, op afspraak te komen in Den Haag of een telefonische afspraak te maken.

Voor interesse en aanmelden voor een van deze zaken kunt u contact opnemen met DUS-I via ocwsubsidies@minvws.nl. De spreekuren zijn niet bedoeld voor algemene informatie over de regeling; zij richten zich specifiek op aanvragen voor de eerste aanvraagronde in 2017. Dit is de voorlaatste mogelijkheid om een aanvraag voor dit fonds in te sturen; in juni 2017 is de laatste mogelijkheid om aanspraak te doen op het RIF.

Kijk voor meer informatie over de regeling op www.investeringsfondsmbo.nl. Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met Thomas Boekhoud via t.boekhoud@pbt-netwerk.nl.