‹ Terug naar alle regionale pacten

RIF verlengd en scholingsvouchers in trek

Er bestaat een groot aantal regelingen van de betrokken ministeries van VWS, OCW en SZW die ook beschikbaar zijn voor de samenwerkende partijen in zorg en welzijn. Het Zorgpact verzamelt relevante regelingen in een overzicht. Recentelijk is er een update geplaatst, met nieuwe regelingen. Wij lichten twee regelingen uit.

RIF verlengd en scholingsvouchers in trek

Verlengd: Regionaal Investeringsfonds mbo (pag. 15) 

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo is met een jaar verlengd. Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het RIF succesvol is, stelde minister Bussemaker nog eens  €25 miljoen beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee in 2018 ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. Het doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Minister Bussemaker onderstreept de relevantie van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.” 

Nog beschikbaar: scholingsvouchers Langdurige Zorg (pag. 27) 

Vanaf mei 2016 kunnen WW-gerechtigden, werkzoekende werknemers en zzp’ers een tegemoetkoming in de scholingskosten aanvragen van maximaal € 2.500 euro. Het doel van de tijdelijke scholingsvouchers is het ondersteunen van transities op de arbeidsmarkt richting kansrijke beroepen en vacatures. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget voor de doelgroep economiebreed is hierdoor snel opgegaan. Voor deze doelgroep is het subsidieplafond inmiddels bereikt. Dit leidde tot verwarring over de scholingsvouchers voor de doelgroep langdurige zorg. Echter, voor (ex-)werknemers, afkomstig uit de doelgroep langdurige zorg is nog in voldoende mate budget aanwezig. Kortom: vanaf 3 maart 2017 heeft het alleen nog zin om een aanvraag in te dienen voor medewerkers vanuit de langdurige zorg.  

Klik hier voor het document met het nieuwe overzicht van de regelingen, met daarbij een korte beschrijving en verwijzing naar gedetailleerde informatie.