‹ Terug naar alle regionale pacten

SEED Capital-regeling geopend voor eHealth technostarters

Van 1 september 2017 tot en met 16 oktober 2017 is er binnen de SEED Capital-regeling een tender geopend door de ministeries van VWS en EZ, specifiek voor investeringsfondsen die (mede) willen investeren in e-health technostarters.

SEED Capital-regeling geopend voor eHealth technostarters

De regeling biedt zowel voor investeerders als eHealth-start-ups voordelen.

Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De regeling brengt vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technische en creatieve start-ups. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Zie voor meer informatie de website.